Osmose controle

Bij een met Osmose uitgevoerde controle op dit gebied, polder, http://osmose.openstreetmap.fr/nl/map/, blijft Osmose fouten melden, zie detail http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.48398/4.78603 deze sloot wordt aangemerkt als dubbele polygoon ?
Ik kan de dubbele polygoon niet vinden, het geheel bestaat uit een outer met kenmerk en een inner zonder kenmerk en een natural water ?
KR signaleert slechts losse paden.
Wat zie ik niet ?

Osmose geeft de links naar beide natural=water objecten die dezelfde shape hebben:

http://www.openstreetmap.org/way/285153778/history
http://www.openstreetmap.org/way/218036495/history

Een daarvan kan je verwijderen, daarvoor zou ik voor degene met het hoogste ID kiezen die als laatst is aangemaakt en waarmee de fout waarschijnlijk is geintroduceerd.

In JOSM kan je de way middel klikken met je muis om de verschillende onderliggende objecten te kunnen selecteren. Wanneer way:285153778 is geselecteerd is te zien dat dit geen inner is van de multipolygon, maar way:218036495 wel een inner member van de multipolygon is.

Dus way:285153778 verwijderen en het probleem zou opgelost moeten zijn.

Hi Sebastic

Welke button is dat, mijn muis heeft slechts 3 knoppen l, R en wiel of waar in het menu ? Ik zie way middel namelijk niet.

Het scrollwheel fungeert over het algemeen als middle mouse button. Als het goed is kan je die niet allen draaien maar ook indrukken, dat is je middel klik.

Hi misschien bij een muis met staart maar niet bij een draadloze muis, de mijne, is er ook een letter of toets combinatie ? Ik ben nu op de oude weg, uithuilen en opnieuw beginnen.

Draad of geen draad moet niet uitmaken. De mechanica achter het scrollwheel maakt het verschil. Als je die niet in kunt drukken, kan je ook proberen om de linker en rechter muis knoppen tegelijk in te drukken, op laptop touchpads is dat vaak de middel klik.

Er was ook iets met ctrl of alt ingedrukt houden terwijl je gewoon met de linker knop klikt. Weet niet meer precies wat. Deze computer is te traag voor JOSM, dus ik kan het nu even niet uitproberen.

ALT

Bedankt voor de reacties, maar ik kom er niet uit Osmose blijft mopperen ‘dubbele inner’ maar ik zie hem niet, zie link http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.48389/4.78599.

Met iD kon ik zien, dat er wel degelijk twee ways op elkaar lagen. 1 had tag natural=water, maar geen role “inner”, de ander had role “inner”, maar geen tag (en had een foutief verschoven node). Ik heb de way met natural=water role “inner” meegegeven, en de andere way verwijderd.

Hi IMHO is het zo als een gebied bestaat uit een multi dan is er een outer met tags en een of meer inner(s)zonder, voor het eilandje komt er dan een nieuwe tag bij zonder outer. Dat is geen multi. Het ontgaat mij waarom Osmose mekkert over dubbel.

dit wetland eilandje
http://www.openstreetmap.org/way/293597626
Ga naar deze way in JOSM.
selecteer hem
druk op G (unglue)
klik naast het eilandje om alles te deselecteren.
Selecteer het eilandje weer en versleep dit.
Nu zie je twee eilandjes, de ene met polygon, deze laat je staan.
de andere met natural=wetland source=bing, deze tags. zet je over naar die ene. En verwijder deze.

Maar het kan ook zijn dat je versleepte eilandje de multipolygon tag heeft, dan doe je edit multipolygon, gooi dit eilandje eruit en selecteer dat andere en geef hem de inner role.

Bij BAG hebben we het over crossing buildings import. Na validatie JOSM, nog steeds crossing buildings.
Veel van deze import zijn source=3dShapes.
NU even kort door de bocht: horen de importeurs van 3dshapes deze fouten op te lossen?
m.a.w horen de BAG importeurs, dat alleen op te lossen.
Daar zie ik overeenkomsten.

De 3dShapes import is lang geleden. De mensen die daarbij betrokken waren zijn vrijwel niet meer actief binnen OSM. De nog actieve mappers zullen de issues moeten fixen als ze een goede kaart willen.

Hi, het blijkt nu dat ik het de gehele tijd verkeerd deed, door een extra way in te voegen voor de definitie van een ‘eiland’. Sorry voor de verwarring, weer wat geleerd dankzij mboeringa die deze eigenwijs wakker schudde, bedankt maar dat geldt voor alle respondenten.