OSMapaPL - kompletna mapa ścieżek rowerowych

Na OSMapaPL-SZLAKI są wykazane tylko szlaki rowerowe.
Czy jest możliwość udostępnienia alternatywnej mapy z kompletem wszystkich
ścieżek rowerowych wykazanych np na

lub

?

Pozdrawiam
Krzysztof