OSM Vietnam Community

English below

Chào mừng mọi người đến với thread của OSMVN. Mọi vấn đề xin hãy chia sẻ tại đây. Cảm ơn mọi người

Welcome everybody to OSMVN’s community thread. Please share all problem and ideas here. Thank you

2 Likes

Cám ơn @Quang_Huy_NGUYEN đã bắt đầu cuộc thảo luận này! Hình như đây là phương pháp đề xuất thể loại mới:

1 Like