[OSM-Tirana] latest mapping status!

Përshëndetje gjithëve,

në këtë postim do mundohem të paraqes gjëndjen aktuale të osm-mapping të qytetit (+rrethina) të Tiranës.
Gjithashtu, ky postim mund të përdoret edhe për ndryshimet e kategorive të ndryshme që mund të bëhen si plankategori të kartografisë në hapat e mëtejshëm.

Në kategoritë e mëposhtme:

kategoria “highway” pothuajse është në përfundim e sipër. Ka disa muaj që merrem me të dhe mungon vetëm proçesi “fine tunning” me disa verifikime aktuale në terren, veçanërisht kryqëzimet e mëdha (footway, pedestrian crossing, traffic signal, etj). Dhe ky proçes është në punë intensive.

Kam renditur kategoritë sipas rëndësisë së tyre për gjendjen aktuale që gjendet harta e Tiranës.

Mendoj që ky përshkrim të shërbej edhe si orientues i proçesit të kartografimit të OSM-Tirana.

Map Features mund ti gjeni këtu.

osm wiki-in e gjuhës shqipe do mundohem të strukturoj edhe hapat e parë për mapper-at e rinj dhe një hyrje fillestare në programin josm dhe pse ta përdorim atë që në fillim.

(diskutimi është i hapur!) :slight_smile:

Regards
Denis