OSM metup 2024-03-14

https://osm-hr.org/2024/03/11/osm-meetup-2024-03-14/

U četvrtak 14.03.2024. u 19:00, Makedonski merak, Savska cesta 56. Nastavljamo sa druženjima u živo. Imamo zanimljive teme za diskusiju: pripreme za StateOfTheMap Croatia 2024, kompatibilnost licence DGU vektorskih podataka, planovi za nadogradnju servera.

1 Like