OSM kontra BDOT

Witam serdecznie,

Pracuję aktualnie nad moją pracą magisterską odnośnie OSM i dużą trudność sprawia mi dopasowanie klasyfikacji obiektów OSM do klasyfikacji występującej w Bazie Danych Obiektów Topograficznych. Chodzi mi głównie o drogi oraz budynki. Czy powstało może kiedyś takie zestawienie?
Klasyfikacja występująca tutaj: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Map_Features niestety nie daje mi jednoznacznej odpowiedzi na moje pytania.

Chodzi mi głównie o przyporządkowanie do:
-Droga lub ulica ruchu przyspieszonego
-Droga lub ulica główna
-Droga lub ulica zbiorcza
-Droga lub ulica lokalna
-Inna droga lub ulica
-Budynek mieszkalny
-Budynek przemysłowy
-Budynek transportu, łączności
-Budynek handlowy, usługowy
-Budynek magazynowy, zbiornik, silos
-Budynek biurowy
-Budynek ochrony zdrowia, opieki socjalnej
-Budynek oświaty, nauki, kultury, sportu
-Budynek gospodarczy lub gospodarczo-produkcyjny
-Budynek sakralny
-Inny budynek niemieszkalny

Będę wdzięczna za wszelkie sugestie. Pozdrawiam

OSM ma własny standard klasyfikacji dróg. Jeśli chodzi o tagi budynków, to gamonie robiący masowe kopie danych z BDOT do OSM tylko piszą, jak ładnie można rozróżniać budynki w BDOT, po czym wszystkim zaimportowanym budynkom nadają tagi building=yes, co Ci się do niczego nie przyda. Podsumowując jeśli doczytasz o drogach, to można zrobić jakieś porównanie, choć z pewnością nie będzie to relacja 1 do 1. Dane o rodzajach budynków w OSM to kaszana.

Mogliby ci “gamonie” chociaż wyróżniać budynki mieszkalne spośród wszystkich… Mamy przecież building=house dla domów jedno- względnie kilkurodzinnych i building=apartments dla bloków i kamienic z wieloma mieszkaniami. A jak trudno zdecydować czy house czy apartments, to tagujemy ogólnikowo building=residential. Ja się przynajmniej tego trzymam, gdy mapuję “na miejscu”.