OSM Coastline Vraag bijv Oosterschelde

Meer een vraag, weet niet of er een probleem is.

Ik ben bezig met ontwikkeling map5topo, een topografische kaart van NL. Hierin verwerk ik zowel OSM als Basisregistraties. Binnenkort compleet Open Source, nu vast documentatie online: https://map5topo.nl .

Voor “water” worden oa OSM Water Polygons (simplified-)water-polygons-split-3857.zip van geofabrik.de voor alles dat “zee” is, naast basisregistraties als BRT en BGT (wat niet-zee is) gebruikt. Nu gaat dit op aantal plaatsen mis, meest duidelijk was Oosterschelde: is wel “zee” volgens BRT/BGT maar zit niet in OSM Water Polygons. Is expliciet meegenomen uit BRT. Ook bij havengebied IJmuiden gaat het mis, “valt het droog”.

Ik vond “OSM Coastline”, en bijbehorende tag, natural=coastline. Omdat Oosterschelde bijv wel een zee-arm en eb-vloed heeft, is, zou de Coastline daar ook niet naar binnen moeten lopen? Of juist niet, omdat anders weer andere problemen optreden.

Maar bijv bij IJmuiden, zie bijv Way: 1049566071 | OpenStreetMap is directe verbinding met zee en bijv gemiddeld getij, waarvan ik dacht dat dat een OSM Coastline criterium is. Of houden we in NL specifieke zeewetten “Wet grenzen Nederlandse territoriale zee” aan? Ik zoek dus ook naar de conventie, voordat ik zelf (verkeerd) ga taggen.

Zonder me in de materie verdiept te hebben zou ik zeggen dat de Deltawerken onze kustlijn significant korter hebben gemaakt. De Oosterschelde is al of kan nog met salt=yes en tidal=yes getagd worden.

Ook ben ik recent begonnen met het taggen van natural=water + water=estuary. De laatste tag is nog niet gedocumenteerd.

1 Like

Bedankt, ik kreeg ook nog een PM antwoord, misschien per ongeluk, deze ging over RWS kustlijn, die is er ook nog, zelfs Kaart: Kustlijnkaart | Rijkswaterstaat.

Ik zoek eigenlijk naar de criteria om in OSM natural=coastline te doen, en of die verlegd moeten worden m.n. dus hier voor Oosterschelde en IJmuiden havenmonding.
natural=coastline wordt opgenomen in de bestanden op geofabrik.de: (simplified-)water-polygons-split-3857.zip .

OSM volgt m.i. vooral een natuurlijk criterium:

" By common agreement the coastline is tagged at *[mean high-water springs](https://en.wikipedia.org/wiki/mean_high_water_spring)* line."

In dat geval zal bijv de havenmond bij IJmuiden onderdeel moeten zijn. Oosterschelde dan ook, hoewel dat een, in de wereld, unieke constructie is…Maar in Oosterschelde is er (voorlopig nog) getij… In het algemeen gaat IMHO OSM ook over “ground-level-truth”.

De tagging in OSM oa door @JeroenvanderGun is gebaseerd op wetten voor Territoriale Wateren, (en de NWB kustlijn (?)) zoals deze.

Lastig te beoordelen, ik heb idee dat beiden van belang zijn. Is m.i. net als het verschil tussen LandCover, LandUse en Admin Borders. Hier zeg, “WaterCover” is de bedekking met getijden-zee dus volgt OSM Coastline, en zijn juridische grenzen en RWS “kustlijn” meer Admin Borders: Territoriale Wateren. “WaterUse” kan zijn militair gebied (die is er ook in Noordzee).

Ik weet dus ook niet of dit eerder hier aan de orde was, kon het niet in Forum vinden.

De betekenis van die zin is dat de natural=coastline de gemiddelde hoogwaterlijn volgt (in tegenstelling tot bijv. border_type=baseline van de territoriale zee die het laagst astronomisch getij volgt). Dat is overal in Nederland het geval.

Die zin betekent niet dat alles met getij aan de buitenkant van de natural=coastline moet liggen. Je kunt binnen de natural=coastline ook natural=water-polygonen hebben die dan met tidal=yes kunnen worden gemarkeerd. Dat staat ook verderop op dezelfde wikipagina.

Dit heeft als belangrijk voordeel dat je metadata op een natural=water-polygon kwijt kunt, waaronder evt. een naam van dat stuk water. Aangezien natural=water-polygonen niet buiten de natural=coastline dienen te liggen (dan map je hetzelfde water meerdere keren), loopt de natural=coastline buiten dergelijke polygonen om.

De oplossing voor jouw kaart is dus om de natural=water met tidal=yes ook als zee te renderen (en waar nodig tidal=yes aan te vullen in OSM).

Dank je voor snelle reactie @JeroenvanderGun ! Ik denk dat ik de natural=coastline conventie nu snap.

Je bracht mij ook op een spoor.
Zolang ik OSM data gebruikte ging het goed.
Het probleem zat in combinatie met basisregistraties, met name Top10NL Water. Als ik alles typewater=zee van Top10NL Water uitsluit, ervan uitgaande dat ‘zee’ van OSM Coastline polygonen komt, blijven er waterpolygonen ‘droog’.
De crux is nu het equivalent van tidal=yes in Top10NL Water. Dat is getijdeinvloed=ja|nee. Samen met als de naamnl != Noordzee | Waddenzee krijg je meeste gebieden zoals Oosterschelde en IJmuiden monding. Alleen is dat niet consistent, bijv Marina Seaport IJmuiden heeft directe verbinding met zee, maar heeft getijdeinvloed=nee in Top10NL, vreemd. Niet alles dat ‘zee’ is heeft getijdeninvloed…Maar is wel uit te komen. naamnl != Noordzee | Waddenzee AND typewater=zee bijv, een kleine overlap is niet erg.

I.h.a. probeer ik per laag/feature niet uit meerdere datasets te putten, zelfs BGT en Top10NL is niet geometrisch consistent… Ik heb in ieder geval weer veel geleerd!