OSM Amenity Editor

http://ae.osmsurround.org/

Prosty POI edytor.

Wiki opis: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Amenity_Editor
Wiki dyskusje: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Amenity_Editor

Obsługa tylko węzłów jest trochę niepoważna.

Ba, żeby chociaż udostępniało wszystkie węzły…

Poza tym nie wiem, skąd to bierze dane. Albo ma jakieś nieaktualne, albo nie wyłapałem nieistniejącego bankomatu, oznaczonego tuż pod moim nosem…

EDIT: Sprawdziłem, bankomatu wykazywanego przez toto nie ma w bazie OSM, a naciskanie w tymtym guzika “Refresh OSM data” na górze skutkuje komunikatem 400 Bad request.

Czyli narzędzie tylko wygląda jakby działało.

Te POI są jakieś przedpotopowe. Wydaję mi się, że sprzed kilku lat (?)

Edytor dla niezarejestrowanych na OSM?