Oppdaterte vei-filer for alle kommuner

Jeg har oppdatert importfilene for alle kommuner fra NVDB. Filene kan hentes i denne folderen som vanlig.

Filene er nyttige for å kopiere inn nye kryss, sykkelveier, boligfelt osv, eller om en f.eks. vil sjekke fartsgrenser.

Nytt denne gangen er at en del private veier er tagget highway=unclassified, dersom de er såkalte adresseparseller, dvs. dersom de har veinavn men ikke er merket som sidevei i NVDB. Dette fører til at private “hovedveier” på landet blir fremhevet slik de skal.

Her er oversikten over vei-importen.