Opmerkelijke fietspaden, vaargeulen

Als je zo’n tekst lees, dan denk je, wat is dat?
afbeelding

Link document

1 Like

is denk ik voor waterfietsen, watersnorfietsen en waterbromfietsen…

schreeuwt om fietsovertomen :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Like

Hier iets meer uitleg gevonden: recreatiegeulen-een-veilige-vaarweg-voor-recreatieschippers. Het gebruik van de term ‘fietspad’ voor deze recreatiegeulen lijkt bij RWS vandaan te komen en heeft nog niet haar weg gevonden naar Van Dale / Wikipedia.
Nog maar even wachten met highway=cycleway dus :wink:
waterway=fairway is wel van toepassing lijkt me.

2 Likes

Is er dan niemand binnen zo’ n organisatie die zegt, dit is een slecht idee.
De term uit de vergelijking gebruiken om iets te duiden. Een heel andere lading geven aan het woord fietspaden.

1 Like

Straks zetten we stippellijnen op het water, kleuren de bodem rood en noemen het “pleziervaartsuggestiestroken”.

Op sommige fietspaden in het rcn-netwerk begint betonning ook wel op z´n plek te raken :wink:


Sommige stukken staan al maanden onder water en delen zijn ook afgesloten door de beheerder.

Ahhh, ja mooi wandelen daar nu. We zouden het moeten mappen als doorwaad plek eigenlijk. Ben daar een maand geleden nog op blote voeten met me schoenen in me handen doorheen gelopen :sweat_smile:

Afhankelijk van de duur en frequentie kan je het ook als Key:flood_prone taggen; hoewel dat ervan uitgaat dat het dan niet meer doorwaardbaar is.

En ergens hadden we het ook over uiterwaarden. (@Peter_Elderson was jij dat niet?) In plaats van ze als wetland oid te taggen, kunnen ze gewoon als meadow of grasland of wat dan ook de normale situatie ter plekke is en dan alleen met de flood_prone aangeven dat het soms overstroomt en op die manier als floodplain kunnen worden aangeduid.

Er is een proposal geweest voor floodplain; maar die is abandoned. Nuttige properties uit het proposal zouden zijn, het type (rivier) en de probability.

Als we maar niet heel Nederland gaan taggen met flood_prone en probability 100 jaar in gaan vullen :wink:

Ik stel voor een lassopolygon over heel Nederland te gooien, taggen als man_made=wetland, bicycle=use_sideferry, foot=swimfleece

Had ik het over ja, maar juist over omgebouwde uiterwaarden, die nu geregeld geheel of gedeeltelijk onder water staan met de waterstand mee. Als het ware tidal flat maar dan niet met getijden maar met rivierstanden. Veel onzekerder, maar wel wetland lijkt mij.
De “gewone” uiterwaarden die alleen bij extreem hoge rivierstanden onderlopen, zijn gewoon meadow.
Voor overstromingsrisico eens in de honderd jaar, hazard=flooding, zou ik zeggen.