Περί της Ελληνικής κοινότητας του OpenStreetMap

Καλώς ορίσατε στο φόρουμ του OpenStreetMap και ειδικά στην κατηγορία της Ελληνικής κοινότητας.

Ακολουθούν σύνδεσμοι της Ελληνικής κοινότητας του OpenStreetMap. Για τις οδηγίες συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθείτε σε αυτό το φόρουμ, δείτε εδώ.


Αυτό το τόπικ θα είναι διαθέσιμο ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να σχολιάζει για νέους συνδέσμους ή πληροφορίες που μπορούν να προστεθούν εδώ. Και θα είναι σε μορφή wiki post η δημοσίευση ώστε μελλοντικά εάν χρειαστεί να είναι εύκολη η ενημέρωση των συνδέσμων/κειμένου.