OpenStreetMap evening at Pristina hackerspace, Tuesday 7 August 2018

English below

Planifikim i Hartave të Hapura & Editathon

Hartat aktuale të Prishtinës nuk janë aq të hollësishme dhe të plota sa ato të qyteteve tjera të mëdha. OpenStreetMap mund të jetë harta më e mirë e Prishtinës në qoftë se arrin të tërheqë një komunitet të gjerë hartografësh lokal. Kush i di rrugicat më mirë se dikush që është rritur duke luajtur në to?

Takimi mbahet të martën më 7 gusht në ora 17:00 në Prishtina Hackerspace në Prishtinë. Kjo është një mundësi për t’u takuar me të tjerët dhe për të diskutuar hartografimet e fundit dhe planet e ardhshme të hartogrfimit dhe përdorimin e të dhënave ekzistuese. Ne gjithashtu do të demonstrojmë disa menyra të veçanta të redaktimit dhe përdorimit për ata që nuk i njohin metodat e OpenStreetMap.

Të gjithë OpenStreetMap-uesit potencial, si dhe hartografët me përvojë janë të mirëseardhur.

Gjithashtu mirëpresim cilindo nga jashtë zonës së Prishtinës që të vijë dhe të takohet me ne. Diskutimi do të përcillet me birra të hijshme apo ushqim të lehtë dhe pije të tjera.

Kjo ngjarje do të drejtohet nga Guillaume Rischard.

ENGLISH

Open Map Planning & Editathon

The current maps of Pristina aren’t as detailled and complete as the ones available in other big cities. OpenStreetMap could be the best map of Pristina if it manages to attract a wide local mapper community. Who knows the rrugicë better than someone who grew up playing in it?

OSM meetup taking place on Tuesday on the 7th of August at 1700 at the Pristina Hackerspace. This is an opportunity to meet with others and discuss recent mapping activities and future mapping plans, and usage of existing and potential open data. We will also demonstrate some specific map editing and usage procedures for those unfamiliar (and a bit shy) with the OpenStreetMap tools.

All curious, potential OpenStreetMap-ers as well as veteran mappers are welcome. We also welcome anyone from outside the Pristina area to come and meet with us. Discussion will be aided by delicious beer, or other snacks and beverages available at the venue.

This event will be led by Guillaume Rischard.