OpenStreetMap beter dan TomTom

Mensen die mij al wat langer kennen weten dat het belang dat ik stel in de Nederlandse community wel wat dieper gaat dan mijn recente geschiedenis als werknemer van Telenav. Als voorzitter van het OpenStreetMap-chapter van de Verenigde Staten vertel ik je uit ervaring dat de dialoog met belanghebbenden - zij het commercieel, zij het overheid - OSM geweldig ten goede kan komen en meer mensen enthousiast maakt om bij te dragen. Het gekozen bestuur van het VS-chapter bestaat - evenals het gekozen OSMF-bestuur trouwens - deels uit commerciële belanghebbenden, en dat werkt al jaren prima. In Nederland heeft OSM een belangrijke groeispurt te danken aan een andere commerciële belanghebbende, AND, die in 2007 zijn wegendata doneerde. De belangenverstrengeling die je wil voorkomen is een feit - je kunt er je ogen voor sluiten, maar volgens mij is het beter om een positieve dialoog aan te gaan.

Daar verschillen we dan duidelijk van mening. Daar waar commerciele partijen zich er mee bemoeien ( en dat is wat anders dan een donatie ) gaat het meestal snel bergafwaarts.
Als er al een dialoog zou moeten zijn is dat vooral over het inperken van die belangenverstrengeling. Je haalt de duivel in huis.
Ik durf werkelijk zonder meer te stellen dat als er morgen een bericht komt dat we anders gaan taggen omdat commerciele partij x dan beter met de data overweg kan een groot deel van de Nederlandse mappers afhaakt.
Commerciele lobby hoort nu eenmaal niet thuis in een open source project.

Interessante opmerking van noordfiets, die ik zo direct echter wel via een apart draadje oppak om niet offtopic te raken