Open data

Nog even geduld, binnenkort kan OSM Inspire gaan gebruiken: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/891&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

…en weer een stap verder, vandaag zijn de lidstaten akkoord gegaan http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-316_en.htm