ontbrekende tags van rijksmonumenten

Ik vond op Overpass Turbo enkele tientallen (ik gok een kleine honderd) objecten met ref:rce=* tags waar heritage:operator=rce en/of heritage=2 ontbreken. Mag ik die landelijk automatisch toevoegen?

Ter referentie, zie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:ref:rce.

Lijkt mij geen probleem en zelfs nuttig!

+1

Hi Friendly Ghost, heb ik het mis of lijkt dit op een automatische edit en daar is de afgelopen tijd nogal wat over te doen geweest, denk ?
Ps is daar al iets uitgekomen ?

Stuk voor stuk bekijken. Want je weet niet wat de reden is dat de heritage tag zogenaamd “ontbreekt”

Zie bijv.:
https://www.openstreetmap.org/relation/1163378

Goed gevonden. Dat lijkt op een autocompletefoutje in JOSM bij het omzetten van note naar ref. Er was al een ref in de knooppuntenroutes, dus pakt de aanvuloptie in JOSM een andere tag die met ref begint en in gebruik is in de huidige download: ref:rce.

https://www.cultureelerfgoed.nl/

copyright:
https://www.cultureelerfgoed.nl/copyright

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/rijksmonumentenregister/rijksmonumenten-kaartlagen

De wms en wfs
https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/eedd39d6-b427-4e11-90fd-f5054241c3a7?tab=general

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/

Er wordt zelf aangeven met welke tekst.

CC-BY-3.0 kan niet zo gebruikt worden voor Openstreetmap.
Hier zal dan een afspraak gemaakt moeten worden.

Ik kon zo niet vinden wie al een afspraak heeft gemaakt.
Gezocht in forum en wiki.

De tegenstrijdigheid, haal je de data van de webpagina of uit een wfs service ((CC-BY-3.0) met voorwaarden, naamsvermelding).
In de basis, dezelfde data?

Ik heb contact gezocht en een medewerker gesproken, betreffende licenties tegenstrijdigheid.
Bedoeling is wel dat je met naamsvermelding aan geeft als je een kaart maakt.
Mail volgt.

Wanneer in een ander land, iemand nodes op haalt over de hele wereld (key value) om te gebruiken op een wereld kaart, is het ondoenlijk om over de hele wereld de naamsvermelding weer te geven, van afzonderlijke bronnen. Vandaar, alles wat je op haalt is ODbL. Je hoeft niet te controleren of er nog ergens een andere naamsvemermelding voorwaarde is, die is er nameljk niet.

Daarbij is heritage:operator=rce niet afdoende.

Ik heb het net even nagelopen. Ik kwam nog zo’n route met foutieve ref:rce=* tag tegen. Ook was er een object schijnbaar onterecht getagd met ref:rce=N (https://www.openstreetmap.org/way/278517411), want ik kon niks vinden over het Luihuis in Bergeijk op de website van Rijksmonumenten. Laat het me vooral weten als dit toch wel een rijksmonument is, want dan zet ik de tags netjes terug met het correcte nummer.

Verder hebben alle ref:rce tags heel plausibele nummers met getallen tussen de 4.000 en 530.000, die ik niet individueel heb nagelopen. Soms miste alleen de heritage=2 tag en soms alleen de heritage:operator tag. De link naar mijn wijziging is https://www.openstreetmap.org/changeset/109164731.

Ik hoop dat iedereen hier tevreden mee is.

Er zijn er 57 met een ref:rce=N

Luihuis, wfs geeft dit nummer aan 9258

Attent opgemerkt. Ik had de naam “Luihuis” daarbij niet gezien, dus zag dit over het hoofd. Ik zal het aanpassen.

Al die ref:rce=N zijn wel iets om achteraan te gaan. Zelf heb ik daar (nog) geen tijd voor gehad.

Hoop gedoe over doodsimpele edits alleen omdat ze groter zijn dan gebruikelijk. Ik heb nog steeds niemand horen klagen over de inhoud, alleen over de onaangekondigde globale bbox, waar ik overigens zelf geen probleem in zie zolang de kwaliteit goed is. Ik heb nog geen tijd gehad/genomen om de discussie voort te zetten, maar er is wel veel constructieve feedback gedeeld door meerdere mensen die ik ongetwijfeld mee zal nemen in een volgende grootschalige wijziging.

Edit: heritage tags staan nu correct op de kerk en het klokkenhuis: https://www.openstreetmap.org/changeset/109165879

Hoort het Luihuis en de kerk, één relatie te zijn?
Openpoimap 9258

Denk dat sowieso de heritage tags niet op het Luihuis moeten staan aangezien in de beschrijving van RCE het enkel gaat over de zuidgevel (van de kerk zelf). Voor veel kerken gaat het trouwens niet eens om het pand zelf, maar enkel om bijvoorbeeld het preekgestoelte zelf.

Dus als je het hier in dit voorbeeld erg precies wilt doen zou je enkel de kerk zelf in een multipoly moeten zetten waarbij dan het deel van de zuidgevel de rce tags heeft en de rest van de muur niet.

Ik heb recent een synagoge in Leeuwarden toegevoegd als rijksmonument.
Dit heeft mijn interesse weer even gewekt voor rijksmonumenten in Fryslân en in het specifiek de WFS.
Primair als onderlegger omdat het niet altijd het volledige gebouw betreft.

Voor het gebruik van de WFS stuitte ik op deze informatie en concludeer dat deze op dit moment nog ongeschikt is voor gebruik.
Ik heb geen verdere documentatie / afspraken gevonden.
De Rijksmonumentpunten van de webpagina en uit de wfs service heb ik kort met elkaar vergeleken en het gaat zo te zien niet om dezelfde brondata. Posities van deze punten zijn wel identiek.
De kaart geeft wanneer je op een punt klikt ook als herkomst vooral ‘BAG’ aan, maar ook o.a. ‘AMR dico’ en ‘Bridgis’. Wat ik niet snap

Heb je nadere informatie die uitsluitsel biedt voor de tegenstrijdige licenties?
En is het wenselijk / nodig om tagwijzigingen door te voeren om het wel passend te krijgen?

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=74369

Ah top! Deze heb ik gemist en kwam vreemd genoeg niet in mijn zoekresultaten naar voren.
NL:Permissions heb ik ook gelijk bijgewerkt.