Onbesuisde wegaanpassingen Hilversum unclassified -> residential

Graag vestig ik even de aandacht op de omschrijvingen van https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging#Wegen_binnen_de_bebouwde_kom:

* highway=unclassified - Overige wegen binnen de bebouwde kom die toegang bieden tot een beperkt gebied (bijvoorbeeld 1 wijk).
* highway=unclassified - Wegen binnen een woonwijk zonder huizen, eventueel met bedrijfspanden.
* highway=residential - Straten binnen woonwijken waar vooral woonhuizen aan staan, maar geen doorgaande wegen binnen wijken (tertiary).

Als het aan mij ligt schaffen we deze subjectieve classificatie af en taggen we ten behoeve van de consistentie al deze wegen in woonwijken als highway=residential dan wel tertiary. unclassified wordt dan beperkt tot industriële, commerciële en landelijke gebieden. Het is een versimpeling van het systeem, maar wel meteen een verduidelijking.

Sorry, da’s mij te kort door de bocht.
Een highway=tertiary is een wijkontsluitings- of wijktoegangsweg, een highway=residential is een erftoegangsweg, zeg maar straat. Juist de verbinding tussen beide kan prima uitgevoerd worden door highway=unclassified.
Even terugvallen op de engelse wiki:

When is this applicable?
In short, when other highway= tags are more applicable, use those instead. If a public road is of lesser importance than what’s called a highway=tertiary in your region, and is also not a highway=residential, a highway=service, or a highway=track, then it’s probably an unclassified road. The distinction between unclassified and tertiary often causes confusion: in general, always consider the road’s relative importance in the region’s road network and tag appropriately.*”

@Geim Zoals dat stukje dat je quote al zegt: highway=unclassified zorgt vaak voor verwarring. Mijn voorstel is dus om die tussenstap tussen residential en tertiary eruit te halen en daarmee de tagging te versimpelen. Dan hebben we meteen een duidelijkere betekenis voor unclassified.

Nee joh, in 180 landen 180 verschillende leidraden aanhouden is veel handiger!

Mee eens. Unclassified functioneert binnen OSM (in de navigatiesoftware, documentatie, en rendering) niet echt als een soort van quaternary tussen residential en tertiary.

Subjectief blijft het altijd een beetje volgens mij. Om nou een stap weg te halen om deze subjectiviteit iets te verminderen, vind ik teveel ten koste gaan van de nuance.

Hoe ik het voor me zie in woonwijken (op basis van wat er op de wiki staat):

highway=tertiary

voor doorgaande wegen die bedoeld zijn om woonwijken te ontsluiten, meestal 50 km/h en geen direct aangelegen huizen;

highway=unclassified

voor wegen zonder (of slechts bij uitzondering) aangelegen huizen, maar geen doorgaande wegen (vaak dus voor de ontsluiting van een klein gebied), kan zowel 50 als 30 km/h zijn;

highway=residential

voor niet doorgaande wegen met direct aangelegen huizen, meestal 30 km/h.

Dit is soms in oudere wijken wel zo, simpelweg omdat men toen nog niet bouwde met de veiligheidseisen van nu in het hoofd, maar de wegen functioneren ondertussen natuurlijk wel als tertiary. Wel zit daar vaak dan minstens een parkeerstrook of -havens tussen de weg en de stoep.

Met het oog op de toekomst is het ook goed om in het achterhoofd te houden dat veel tertiary-wegen op 30 km/h gezet kunnen worden (en dat soms al doen), omdat de verschuiving naar lagere snelheden doorzet. Het beleid wordt namelijk dat 30 km/h binnen de bebouwde kom standaard is, en 50 km/h de (beborde?) uitzondering. Nu is dat nog andersom.

Dat is wat mij betreft te krap.

Het doorgaande/in de straat naar gebouwen met bepaalde functies, als de verhouding gebouw woning/functie zelfs 99/1 is dan gaat die weg op unclassified, ter ontsluiting van.

De functie, genereerd een ander soort verkeer.
Wat de gebruikswaarde van de weg veranderd.

1 supermarkt, genereerd al zoveel verkeer.

en zo zijn er ook andere functies

Schuttersweg https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.22491/5.15683

Het ligt dan wel aan de functies, tevens de hoeveelheid functies, die daar aanwezig zijn.

@friendly_ghost Niet alleen dat quoten wat jou het beste uitkomt, dan ook de rest quoten:
If a public road is of lesser importance than what’s called a highway=tertiary in your region, and is also not a highway=residential, a highway=service, or a highway=track, then it’s probably an unclassified road.”

Als je deze classificatie subjectief vind waarom maak je hem dan niet objectiever? Wat jij voorstelt heeft als gevolg dat elke doorgaande weg in een woonwijk tertiar wordt.

Eigenlijk stel ik voor om er residential van te maken. Zoals JeroenHoek ook al zei, unclassified werkt in OSM niet als een soort quaternary.

Dan ga ik meer met Jeroen mee: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=832973#p832973

Eens met jullie, het in een zin samenvatten is natuurlijk eigenlijk ook niet mogelijk…

De wiki dokumentatie blijft inkonsistent, en ik zie geen duidelijke consensus. Als je unclassified wil afschaffen voor NL heb je nogal wat werk voor de boeg, ik zie dat niet snel gebeuren. De ontwikkelingen qua bouwen en weginrichting staan ook niet stil, als je een duidelijk onderscheid denkt te hebben dan komt er een trend die precies daar de grijze zone opzoekt.
Ik denk dus dat de situatie nog wel even blijft dat er veel variatie in toepassing van tertiary, unclassified en residential is.

Een goede stap zou zijn om in één projekt met zijn allen in heel NL alle foute unclassifieds die duidelijk residential zijn om te zetten naar residential. Maar dan wel overwogen en met goede nacontrole. Bij twijfel niet doen.

Bv hier in Nieuwerkerk zijn raargebouwde wijken waar de wijktoegang ook helemaal erftoegang is, alleen ergens hebben ze een aansluiting op een soort binnenring, die op de meeste plekken ook huizen erlangs heeft staan. Langs Nieuwerkerk loopt een N-weg met ook een paar bedrijven en woonhuizen, maar parallel loopt een heel oude lange weg die voor fietsers een verbindingsweg is, en ook auto’s kunnen hem nog gebruiken, maar in de praktjk is het een erftoegangsweg voor de onafgebroken reeks woningen en bedrijfjes die er links en rechts aanliggen. Ik zou die wegen (tussen toegangsweg en verbindingsweg, al dan niet met bewoning eraan, al dan niet binnen de bebouwde kom, al dan niet met 30 Km beperking) niet veranderen als ze nu unclassified zijn, alleen alle binnenstraatjes.

Als we met zijn allen alle binnenstraatjes gaan aanpakken en residential maken ipv unclassified, als eerste stap naar een betere wereld, dan doe ik heel de gemeente Zuidplas. Maar wel graag met iemand samen, die kan dan mij kontroleren (kritische vragen stellen, bij twijfel kan ik er dan naar toe) en ik kan als wederdienst hetzelfde doen bij hem/haar.

Eens hiermee, netjes onderbouwd door de quote uit de wiki. Wegen binnen bebouwde kom zonder tuintjes aan de straat = unclassified tenzij de weg een grotere doorgaande weg is en meerdere wegen in de wijk ontsluit, dan tertiary (ook afhankelijk van de rest van de wegenstructuur binnen de stad). Wegen met tuintjes = residential.

Als ik zo vrij mag zijn lijkt het erop dat eggie, Kogacarlo, Allroads, JeroenvanderGun, Commodoortje, alphensebezorger, Geim, Herrieman zich erin kunnen vinden dat unclassified binnen de bebouwde kom gebruikt blijft worden (op de manier waarop lijkt echter nog geen consensus, dat lijkt me de volgende stap). JeroenHoek en Friendly_Ghost zijn een andere mening toebedeeld en zien unclassified het liefst compleet verdwijnen uit de bebouwde kom. Klopt dat of ben ik hier te kort door de bocht?

Deels… Die manier van taggen om toch een verschil te zien is denk ik ontstaan omdat er maar één smaak was… en dat was highway=unclassified. Dit na de grote import vanuit de data van AND in 2007,
Daarna zijn door lokale mappers de binnenstraten omgetagd naar highway=living_street en highway=residential.
De meer doorgaande routes door de wijkjes liet men op unclassified staan. ik ook… Het leek me logischer.
De echte brede doorgaande routes door de wijken kregen een hogere classificatie.

Dat is gevoelsmatig ontstaan. We mapten met de kudde mee. Of iets echt klopte en of het anders moest stond ik niet eens bij stil.

Ook de rendering veranderde weer eens en die tertiary wegen werden dikke witte lijnen op de standaardkaart. Ook dat was weer een drempel om die wegen om te taggen.
Gevoelsmatig is er ook verschil tussen die unclassifieds en residentials. Ik ga uit van de beste routering… toen niet wetende dat unclassified en residential gelijkwaardig wordt afgehandeld in de routering.

Maar ik wil niet star zijn en sta open voor elke verbetering of evt. vereenvoudiging.

Ook het massaal gebruik van landuse-village_green hebben we na consensus aangepast. We komen er uiteindelijk uit.

Dat heet voortschrijdend inzicht. Ben dus benieuwd wat er nu uit komt.

Ik vind de wiki ook niet eenduidig.

Als ik kort door bocht de toelichting over residential lees bij residential (used for accessing residential areas and in residential areas but which are not normally used as through routes) staat er iets anders dan bij unclassified (primarily for access to properties). De toelichting bij residential is ruimer dan bij unclassified. Erg verwarrend. Anders gezegd is de erste “ja residential, tenzij” en de tweede “alleen residential als”.

Het veschil tussen residential en unclassified is verschil in type en niet in hierarchie. Een kwaltitatief verschil. En beide voor lokaal verkeer. Als er hierarchie in een wijk ermee aangegeven, is het verschil ineens kwantitatief. Dat wringt ergens. Een onderscheid tussen wonen en industrieterrein is er een die ik wel toepas.

Een voorbeeld. De wijk Witte Vrouwen in Utrecht (https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.09746/5.13224). Een wijk met veel smalle stadse 30 kmh/h straten. Daarin is een structuur aangebracht met unclassified highways. Terwijl het volgens mij vooral lokaal verkeer is in een wijk met overal een dezelfde soort huizen (zonder tuin) direct op de weg. Dat lijkt mij residential. Met als apart detail dat de Biltstraat wel residential is. Terwijl dat juist wel een meer doorgaande route is.

Ik begrijp heel goed dat je binnen een wijk een structuur aan wilt geven, maar unclassified lijkt mij niet de juiste tag. Als er al een tag beschikbaar is die voldoet. Het is een hele subjectieve/verwarrende keuze wanneer wel en wanneer niet te gebruiken. En als er een deel niet beoordeeld wordt of vergeten is, is het ook bijna niet na te gaan of het wel of niet bewust unclassified is.

Voor een eenvoudigere bijhouding en eenduidigheid ben ik voorstander van meer residential en minder/weinig unclassified binnen een kern.

Ja nogal. Unclassified is prima op zijn plaats binnen de bebouwde kom waar geen bewoning is. Bedrijventerreinen, sommige ventwegen, etc.

Goed verwoord.

Een ander aspect is dat unclassified als quaternary al niet meer werkt zodra je op een bedrijventerrein wegen mapt volgens hetzelfde principe, want je hebt niets om eronder te plaatsen (buiten service, maar dat is niet de bedoeling; die heeft zijn eigen, nog lagere, plek in de rangorde).

Soms is het handiger om te kijken of je tertiary breder kan inzetten, maar vaak is het niet eens nodig. Het valt me (in ieder geval in Leeuwarden) op dat veel wegen die je wellicht tussen tertiary en residential ziet, al zo functioneren in routing e.d., omdat de andere straten met verkeersremmende en -sturende maatregelen (zoals eenrichtingsverkeer en straten die niet meer direct op het hoofdnet uitkomen) al beperkt worden. Daar komt nog bij dat gemeenten juist in woonstraten er naar streven om de verkeersdruk omlaag te brengen en sluipverkeer tegen te gaan, waardoor de hogere classificatie al niet meer overeen komt met het beoogde en vaak ook effectieve gebruik.

Unclassified is een UK wegklasse, voor wegen met verbindingsfunctie, maar te weinig/te klein/inmiddels ligt er een betere tertiary naast. Dus eigenlijk hebben ze die nergens anders, want bij ons kennen we die hele klasse niet. Dat soort wegen kennen we natuurlijk volop, maar heet bij ons “overige” denk ik.
Tegelijk zit er een gaatje tussen tertiary (verbindt woonplaatsen, dus deel van het verbindende netwerk) en residential (woonstraten vooral om aan te wonen).
Lijn 1 is om dat gat (wijktoegang) te vullen met unclassified.
Lijn 2 is om tertiary ook te gebruiken voor de “overige verbindingswegen” en woonkerntoegang (die lijn staat inmiddels in de wiki, maar ik heb niet de indruk dat daarover echt consensus is).
Ondertussen staan er nog steeds ontiegelijk veel wegen in OSM als unclassified in de betekenis geen idee wat dit voor weg is, en in de betekenis woonstraat.

Het zou wel mooi zijn als NL hierin een keuze kan maken en die voor NL ook doorvoeren zodat nieuwe mappers daarna gewoon het voorbeeld kunnen volgen.

Persoonlijk vind ik dat tertiary gebruiken voor wijktoegang geen goed idee is. Primary, secundary, tertiary zou MI gereserveerd moeten blijven tot het verbindingsnetwerk.

In ieder forum wordt iedere discussie altijd om de zoveel tijd herhaald:

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=28244

De oplossingen (als die er al zijn) zijn niet iedere keer hetzelfde of worden na enige tijd weer vergeten…

Yep… dat is zeker een Aha Erlebnis ?