omkeerroute

Permalink http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.50776/5.48986

Bij Zonhove Brink loopt de route id. 2552825 rechtsaf.
De routebeschrijving wil hier een uitstapje maken naar het Airborne momument id 3669253875 en via dezelfde weg terug.

Hoe kan ik leden zowel op de weg naar het monument toe als op dezelfde leden op de weg terug naar de relatie toevoegen in de relatie.
Je moet dan twee keer dezelfde leden gebruiken om de wandeling niet te onderbreken. Dat wordet in JOSM niet geaccepteerd.

Josm moppert wel, maar het kan wel.

Je voert de weg of wegen gewoon in in je route relatie en geeft die de role forward of backward afhankelijk van de wegrichting.
Dan nog een keer de route eronder met weer de role forward of backward.
Josm toont dan wel een popup met de vraag of je dit echt wilt en dan kun je gewoon ok klikken. Dat wil je.

JOSM geeft mij niet de mogelijkheid om dezelfde weg twee keer in een route op te nemen. Ik kan dus maar één keer forward of backward voor die weg gebruiken.

Dick,

Bij mij lukt het wel op highway=unclassified maar niet op highway=cycleway.
Kan het te maken hebben met het soort weg?

Ik begrijp het niet. Ik heb even quick en dirty een nieuwe route gemaakt en die forward en backward op een fietspad gelegd.
Bij de backward kreeg ik wel de popup of ik dat wilde, ok geklikt en dit is het resultaat:

Het lukt niet als de route er naar toe ook gebruikt wordt als laatste lid om terug te keren.
Je hebt een aanlooproute, dan een rondje en dan de aanlooproute weer terug.
Zie Halve zolenpd id 5403040. Weg met id 363228897 is het begin en het einde van de wandeling.
Zet ik deze aan het begin van de leden met rol forward, dan weigert hij dit lid op het einde in te vullen. Rol invullen kan vanzelfsprekend niet bij het einde.

In de rcn-route 10-12 (zie hieronder) wil ik een rotonde twee keer gebruiken, één keer voor heen en één keer voor terug. Het is me echter niet mogelijk om de rotonde twee keer in de route te plaatsen. Noodgedwongen heb ik de rotonde daarom niet als junction=roundabout gebruikt maar in verschillende segmenten verdeeld, waarbij weg id=126.795.093 een onderdeel van die rotonde is.
Is het mogelijk om zoals dvdhoven beschrijft die rotonde twee keer als roundabout op te nemen?
Is het gebruik van die roundabout dan ook de juiste manier?
Hoe moet je in JOSM te werk gaan om een weg twee keer in een (=1) routerelatie op te nemen. Als ik een eerder gebruikt wegdeel opnieuw selecteer weigert JOSM ten enemale om die weg opnieuw aan de routerelatie toe te voegen.

Je kunt de roundabout tag gewoon laten staan op de rotonde en de rotonde zelf in stukjes opknippen. Dat is geen enkel probleem in OSM.
Doe ik meestal ook als ik er een tegenkom waar een relatie overheen gaat.
Zoals je 'm nu getekend hebt oogt toch een stuk mooier en duidelijker dan als de gehele rotonde meegenomen wordt in de relatie. Zeker bij grotere rotondes worden sommige stukken niet daadwerkelijk benut in de route.

In dit geval moet je de rotonde ook opknippen, want je route loopt niet de hele rotonde rond.
Maar als de route wel de hele rotonde rond loopt, heeft vmarc er een probleem mee als je niet opknipt. Dan wordt steevast gemeld dat er een volgordefout is. Rotonde opknippen in 2 helften is dan de oplossing.
Er worden nu nog een hele trits routes in vmarc gemeld met een volgorde fout, waarin simpel de rotonde het “probleem” is. Heeft even geduurd voor ik daar achter was.

@Sander H en dvdhoven, bedankt voor jullie hulp en duidelijke antwoorden.

Enigszins buiten het onderwerp: er werd gesproken over het opknippen van een rotonde om volgordefouten bij vmarc te voorkomen. Ook dat kwam goed van pas. Hierdoor is vmarcs foutenlijstje bij mij weer wat geslonken.
Onverklaarbaar is voor mij dat vmarc nog steeds een volgordefout constateert in b.v. de rwn-routes 04-05 (id=5.398.530) en 40-42 (id=5.399.173). Ziet iemand daar de onregelmatigheid?

Ik kijk nog steeds met verbazing naar de prestatie van dvdhoven om een wegdeel twee keer in dezelfde relatie op te nemen. Nog altijd weigert JOSM in Moergestel om hetzelfde wegdeel voor de tweede keer in een relatie te accepteren. Omdat ik nu niet meer probeer om een hele rotonde als route-onderdeel te gebruiken is het voor mij minder urgent. Maar toch: hoe doe je zoiets??

Zou hierop ook nog zo’n helder antwoord mogelijk zijn?

Jan

Lijkt er haast op dat vmarc er niet tegen kan te tentakelen op secties van maar 1 way + tentakel, want verder zie ik geen problemen in beide relaties.
En waarbij dat ene routesegment tot het eerste knooppunt regen de richting loopt van de way zelf.

JOSM geeft heel vaak 1 weg + tentakel als broken aan in het relatievenster.

Dit beschrijft inderdaad precies wat er mis gaat/ging in de analyse. De logica is ondertussen aangepast waardoor het probleem met rwn-routes 04-05 (id=5398530) en 40-42 (id=5399173) verdwenen zou moeten zijn.

Ofschoon dit een zeer interessante discussie is geworden, blijft mijn probleem bestaan.
In tegenstelling tot eerdere berichten dat het mij gelukt was dezelfde weg in 1 route op te nemen, lukt het nog steeds niet. Ook niet met gebruikmaking van forward en backward.
Ik heb voorlopig als oplossing gekozen om de weg alleen heenwaarts erin te zetten en terugwaarts niet.
Dat geeft op de regel een signalering dat de route niet opeenvolgt en ten tweede dat de afstand van de route niet correct is.

Het probleem komt veelvuldig voor. Vandaag moesten we van de weg afwijken om rechtsafgaand een pad in te lopen om naar een museum te gaan.
Daarna moest hetzelfde pad worden teruggelopen tot de eerstgenoemde weg.
Wie kan mij helpen.

Het zou een instelling in JOSM kunnen zijn, die iets vervuilt is geraakt door de gemaakte persoonlijke instellingen.
Of het zou kunnen dat er een misschien een benodigde plug-in geïnstalleerd zou moeten worden. Ik denk hierbij even aan de utilsplugin2 of geotools.
Ook zou het kunnen zijn dat de expertfunctie in JOSM ingeschakeld zou moeten worden. (links onder in het venster van “prefences” (voorkeuren F12)

Als ik een highway=* voor een tweede maal in een relatie wil toevoegen, komt er een waarschuwings popup.

Zou het kunnen zijn dat je “ooit” per ongeluk de optie “do not show again (remembers choice)” met het antwoord “No” hebt aangeklikt?
Zo ja, dan zal JOSM de volgende keer niet meer waarschuwen en altijd “No” handelen.

Je kunt de persoonlijke instellingen terugzetten naar de standaard instellingen, wel moet je dan alle ooit aangepaste instellingen opnieuw maken.
(op zich valt dit ook allemaal mee)

Hernoem C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\JOSM*preferences.xml* naar preferences.old
Start nu JOSM, en JOSM maakt nu een nieuw preferences.xml bestand.
JOSM heeft nu een geheel frisse start, en je zult vermoedelijk zien dat je nu wel je gewenste actie kunt verrichten. Ook zul je zien dat JOSM (weer) snel werkt. Maar dit hoeft niet aan de hand te zijn geweest. Ik vermeld dit laatste omdat ik weleens problemen heb gekend dat JOSM ontzettend traag was geworden, door voor mij een onbekende reden.

Hopelijk heb je iets aan de tips.

utilsplugin2 heb ik geïnstalleerd en ik laat altijd de optie Show this the next time staan.

Ik ook, misschien heeft Luppien iets aan de tip.

@Commodoortje,
Je antwoord aan lupien was ook voor mij de oplossing: utilsplugin2 was al geïnstalleerd. Maar nu herinnerde ik me dat ik in het verleden de “Don’t show again” heb aangevinkt.
De “preferences.xml” hernoemen naar “preferences.old” loste het probleem voor mij meteen op.
Bedankt
Jan

Dankzij alle hulpvaardige meedenkers is iets wat niet te doen leek toch mogelijk geworden.
Bedankt voor alle hulp.