Om `surface` på skogsveg

På traktorveg og sti på skogsbunn står det på den norske wikien at vi skal bruke surface=ground. Men på den internasjonale wikien står det at ground er generell på linje med paved og unpaved, og helst ikkje skal brukast. Av den grunn har eg brukt dirt enkelte plassar, men eg innser no at den berre skal brukast når vegen er gravd ned i jordbunnen under skogsbunnen. Skal vi berre ignorere det med at ground er generell, og bruke den som ein fullgod verdi?

Ein annan sak er at eg har sett at enkelte vegar har satt grass når det er ein skogsbunn som er veldig grasaktig (full av strå). Er det riktig, eller er grass kun for faktisk grasplen?

Og så er eg usikker på surface på tracks av grade3 eller grade4 der hjulspora og resten av vegen har ulikt underlag, for eksempel grus eller jordbunn i kombinasjon med skogsbunn eller gras. Kva blir riktig surface der?

  • Det som ligg i hjulspora?
  • Det det er mest av (men konsekvensen er at surface kan endre seg frå dirt til ground berre fordi tracktype går frå grade3 til grade4)?
  • Ingen surface, fordi grade3 og grade4 allereie gir nok informasjon?

I mine øyne er det helt urimelig å forvente høyere detaljgrad enn surface=ground. Selvsagt kan du legge til mer detaljer, om du brenner for slikt, men dette er i praksis micro-mapping, og det er ikke noe man bør tvinge folk til å bedrive. Jeg tolker den internasjonale wikien dithen at man godt kan ta seg bryet med å oppgi mer detaljer om man har anledning til det.

Jeg tenker at surface=grass er ok å bruke om hjulsporene faktisk er dekket av gress og/eller starr. Det trenger ikke være snakk om plen, det kan jo også forekomme på en eng.

Jeg ville bare satt surface=unpaved og vært fornøyd med det. Så kan de som misliker den taggen forsøke å finne ut hva de heller skal tagge det som. Det er nettopp i denne type edge cases at mer generelle tagger virkelig kommer til sin rett.

Det er mange routing engines som ignorerer track type, men bruker surface. F.eks. Strava. Jeg ville alltid prioritert å legge til surface.

3 Likes

Dette er en ting ved den norske wikien jeg også har stusset på, at ground i Norge ikke er en paraply tag som paved og unpaved men i stedet har en spesifikk betydning. Wikien sier følgende om surface=ground:

Skogsbunn (furumo), drenerer godt, impliserer bærekraftig sti

Well drained ground surface

Dette har gjort at jeg har brukt veldig mye surface=dirt på stier, for å ikke implisere at de drenerer godt. Ofte har slike stier seksjoner med myr, gjørmehull, jord, røtter, steiner, og alt mulig annet rart av underlag man kan finne i skogen. Her er jeg enig med @harahu at å mappe for eksempel hvert eneste gjørmehull på en sti med surface=mud ville vært overdreven micro-mapping, og at det er bedre å sette surface=ground på stien som helhet.

Dette virker å være i tråd med internasjonal standard, selv om det går mot den norske wikien. Er dette noe vi burde vurdere å endre, for å unngå særnorske regler?

En annen problemstilling blir da hvordan man skal kommunisere at på denne stien risikerer man å bli våt på beina? For surface=dirt virker det jo logisk at det kan være gjørmete når det har regnet, men fint ellers. Men det finnes også stier som er steinete, men som blir til bekker når det regner fordi de ligger lavt i terrenget. Hvordan fange opp dette og andre særtilfeller?

2 Likes

I mine øyne burde vi endre på dette, ja. Dette virker å være et avvik som er håpløst å håndheve. Jeg var faktisk ikke klar over hva den norske wikien sa om saken før nå, og jeg bruker surface=ground på nesten all sti jeg tegner (som jo er en god del).

Jeg tenker at surface=ground i alle fall impliserer at det er en viss risiko for (men ikke gitt) at du blir våt på beina. Om man ønsker å eksplisitt formidle at man kan bli våt, er det mulig å sette surface=dirt eller surface=mud på en delstrekning der det passer. F.eks. på akkurat det stedet du ble skikkelig våt på beina da du synfarte stien :wink:

Interessant case! Jeg tenker jo at dette kan sammenlignes med veier som mer eller mindre oversvømmes i regnvær. Det er jo noe vi egentlig ikke tagger på noe vis, altså “høy oversvømmingsfare”. Burde vi ha en tag for det? Må innrømme at dette er en type detalj jeg nok ikke har motivasjon for å kartlegge, men har ingenting imot at andre gjør det.

3 Likes

Det er ein relatert diskusjon her, men dessverre utan nokon klar konklusjon:

Jeg ville typisk satt en generell surface=unpaved (så rutingalgoritmene ikke tror det er asfalt).

I den diskusjonen du lenker til ser jeg at motivasjonen handler om “suitability for cycling”.
På generelt våte stier som er uegnet med sykkel (med mindre det er barfrost eller en fatbike), ville jeg latt “våtheten”/uegnetheten (blautmyr o.l.) få påvirke class:bicycle:mtb i negativ retning (og evt. class:bicycle selv om den er lite brukt).
Dette kan sykkelspesifikke kart som mtbmap.no rendre på egnet måte (i mtbmap sitt tilfelle blir negativ class:bicycle:mtb vist med gjennomsiktighet). Som vist i legend nedenfor.

1 Like

Ei lita oppsummering. Vi ser ut til å vere einige i at:

  • Det er greit å bruke dei generelle unpaved og ground når det er uklart kva det elles skulle ha vore.
  • Både grass og dirt er gode alternativ til ground der dei passar.
  • Det er mykje betre å setje surface til noko generelt enn å ikkje setje den i det heile tatt.
  • class:bicycle:mtb kan til ein viss grad brukast til å indikere blautmyr, men den er jo strengt tatt sykkel-spesifikk.

Men det er uklart kva vi skal gjere med ground:

  • Gjere som den norske wikien seier, kun bruke ground når det drenerer godt, og heller bruke unpaved når det kan vere blaut skogssti (og grass eller dirt ikkje passar)?
  • Endre den norske wikien slik at ground kan brukast til all skogsbunn? (Eg oppfattar det sånn at @harahu stemmer for dette.)
  • Endre den norske wikien i tråd med den internasjonale (This value gives only a rough description; if possible, use a more precise value.)?

Og i tilfelle vi skulle gå for det tredje alternativet er det også uklart om ein blaut skogssti som ikkje har slitt seg ned til jordbunn og som ikkje er gras skal vere dirt eller må vere den meir generelle ground.

2 Likes

Jeg synes det er greit å bruk surface=ground når man vet at skogsveien/traktorveien går i terrenget og uten veidekke som grus, pukk e.l. Taggen er nok ment å være til slikt generelt bruk der man ikke har mer informasjon enn at veien går på bakken. Den gir likevel mer informasjon enn å bruke surface=unpaved. Om man ikke vet noe om skogsveien (man har ikke selv vært på stedet) er det bedre å la det stå åpent.

Jeg er usikker på om det gir så mye ekstra å tagge surface=dirt, surface=grass osv. men helt greit å gjøre det selvfølgelig. Jeg tenker at surface=grass er for plen, park, eng osv, dvs. der hele bredden er gress, ikke bare en grusvei der gresset gror i deler av veien.

Det er sjelden jeg tagger surface=* for skogsveier annet enn når veien har grus, men surface=* vil naturligvis gi nyttig informasjon for ruting av vanlige sykler.

Vi burde for øvrige tatt en diskusjon en gang, i en egen tråd, om tagging av vanlige grusveier (paved/unpaved/gravel/fine_gravel/compacted).

5 Likes