OK at oprette sti på strand?

Jeg har været på Bornholm og gå en runde ad kyststierne. De er skiltet som én samlet vandrerute øen rundt. Ganske vist nogle steder lidt mangelfuldt, men så er det jo godt at man kan støtte sig til OSM. Her er ruten nemlig også oprettet som en relation.

Undervejs fandt jeg dog flere steder, hvor ruten i OSM ikke passede med skiltningen og/eller stierne slet ikke var oprettet i OSM. Jeg lavede lidt noter og tracking undervejs. Ud fra det har jeg efter bedste evne været ved at lave lidt opdateringer af ruten i OSM. Særligt den sydlige del af OSM-ruten virkede off i forhold til skiltningen.

Noget af det skyldes vist, at man fornylig har omlagt ruten her lidt. Men på stykket ud omkring Dueodde har det vist hele tiden været meningen at man går (kilometervis) nede på sandet. Alligevel er ruten på OSM markeret som om, at man her i stedet skal op og gå ad de små veje i sommerhusområdet. Dette kunne jeg ikke se skiltning, der indikerede.

På turistkontorets hjemmeside har de kort over rutens etaper, som er lavet med Komoot. Det er måske herfra OSM-ruten er tegnet. De viser nemlig også dette lidt pudsige forløb oppe i sommerhusområdet, men skriver samtidig: “OBS: Korttjenesten Komoot understøtter pt. ikke aftegning af ruter, der ikke går langs allerede markerede stier, hvilket indebærer dele af kyststien. Derfor er dele af denne rute (indtil videre) ukorrekte på ovenstående kort.” Altså at forbi der ikke eksisterer en sti nede på stranden ved Dueodde i OSM (og dermed Komoot), har man valgt at lægge en fiktiv rute oppe ad småvejene.

Dermed når vi endelig frem til mit spørgsmål: Er det ok at oprette en sti på stranden, som primært laves for at kunne oprette en mere korret ruteføring? Man kan jo ikke ude i virkeligheden se en sti nede på sandet. (På andre, nærliggende dele af stranden er der i OSM oprettet en sti).

1 Like

Ich komme zwar nicht aus Dänemark, hab das allerdings zufällig gelesen und würde diese Pfade wie folgt eintragen.
highway=path
informal=yes
trail_visibility=…???..
surface=…???..
Dazu die passende Relation.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath
Grüße APneunzehn74

1 Like

Ja det mener jeg, det er.
bare du tagger det med surface=sand, osv.

Det er ikke anderledes end fx store torve, P-pladser osv, hvor vi også tagger stier, der hvor man typisk vil gå eller køre.

På Rømø er der endda nogle highway=track,maxspeed=30 veje.

Overvej om det skal være path eller footway. Sådan som jeg huske Dueodde kan man ikke cykle i sandet.

1 Like

Als highway=footway würde ich ihn nur eintragen wenn es ein entsprechendes Schild gibt vor Ort, ansonsten ist es es path. Ob dort mit dem Fahrrad gefahren werden kann oder darf müsste hat nichts mit der Oberfläche zu tun.

1 Like

Jeg forstår hvorfor du spørger… Hvis ruten/stien på ingen måde er observerbar i virkeligheden, kan man jo argumentere for at den slet ikke hører hjemme i osm (se fx diskussionen her: RfC: Have pathless hiking routes (no trail_visibility) be some manner of related nodes instead of paths). Der findes andre platforme til fantasi-ruter, personlige anbefalinger, osv. Fx Komoot som du nævner.

Men du skriver at ruten er skiltet, og så er spørgsmålet jo bare hvilken metode der skal bruges til at registrere ruten i osm.

Jeg synes at highway=path ovenpå stranden er den mindst ringe løsning, så længe man inkluderer de relevante tags for overflade og synlighed. Derudover kan du tilføje skiltningen til rute-relationen med information=route_marker. Et relevant eksempel (måske til efterfølgelse) med rute på strand her: Node: 9675490690 | OpenStreetMap.

Hvis man vil være kreativ kunne man forsøge at tilføje segmenter af natural=beach til ruterelationen i stedet for at oprette ‘kunstige’ stier. Det ville være på en måde være en mere korrekt afspejling af virkeligheden, men har på fornemmelsen at temmelig få dataforbrugere vil forstå det…

Ruten er skiltet i den forstand, at markeringer viser at man skal gå ned på stranden og senere op igen. Så vidt jeg husker ingen skilte nede på selve stranden undervejs.

Har oprettet en sti på stranden med sand angivet som overflade.