Nytt nasjonalt Grunnkart for Arealregnskap

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/grunnkart-for-bruk-i-arealregnskap-testversjon/28c28e3a-d88f-4a34-8c60-5efe6d56a44d

Kan være av interesse for oss? Selv om vi ikke er ferdig med N50 import, litt usikker på om det nye grunnkartet bringer noe særlig nye data, men det er ihvertfall fritt tilgjengelig for all bruk uten lisens.

Sida dei har ein WMS som virkar, la eg han til i JOSM og såg meg litt rundt.

https://wms.nibio.no/cgi-bin/arealregnskap_grunnkart?service=WMS&request=GetCapabilities

Inga nykartlegging nei, det stemmer, så mykje er heilt likt som N50.

Men eg ser og at ein del detaljert landskapsdekkje er tilgjengeleg her, som vi ikkje har med i N50-importen.

1 Like