Nybörjarfråga

Hej!

Jag har nyss skaffat ett konto, främst med syftet att göra OSM:s material så tillgänglig som möjligt på Wikipedia. Min första plan för närvarande är att lägga till wikidata-tagar så att vattendrag och vägar kan visas på ett trevligt sätt på Wikipedia, som t.ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6je_%C3%A5 och det ska nog gå bra.

Min andra plan är att sätta samman de olika delarna i de fall då vattendrag eller vägar inte är färdiga utan består av flera fragment (som t.ex. Högvadsån, som består av några fragment som än så länge inte sitter ihop, se https://www.openstreetmap.org/search?query=H%C3%B6gvads%C3%A5n#map=10/57.0720/12.6505 ) och det är lite klurigare. Min fråga är, vad är bästa verktyget för att sammanfoga delar och vad är “best practice”? Är det att slå ihop två eller flera “way” eller är det att skapa en “relation” som innehåller flera “way”? (Frågan gäller, åtminstone än så länge, saker som geometriskt är en linje, snarare än ett spretigt nät)

Trevligt med ambitiösa projekt! Mitt råd är dock att du inte förhastar dig. Du ger dig på ett gigantiskt arbete. Du behöver först allmän kunskap hur man jobbar med OSM-data och vilka verktyg som finns och behöver användas.

När det gäller den första frågan, har jag ingen kunskap om hur koppling mellan OSM och wikipedia fungerar. Jag rekommenderar dock att du tar reda på exakt vad som gäller innan du lägger till något. Om du gör fel, får du onödigt arbete att rätta till efteråt.

När det gäller andra frågan, så är jag frågande till varför du ska slå ihop vattendrag. Vad vinner man på det? Stora områden är dessutom besvärligare att hantera i editorer. Ytterligare en sak att tänka på är att vattendrag, i allmänhet är dåligt mappade förut. Beroende på tidigare dåliga underlag. Många sjöar är väldigt “kantiga” och stämmer dåligt med verkligheten. Det bästa underlaget är Lantmäteriets ortofoton, men dessa är inte öppen data. Det här måste också undersökas, innan du börjar göra “massimport” av LM:s bilder.

Rent generellt behöver du diskutera hela din idé med andra inom OSM. På detta forum, men även Facebook OSM-gruppen för Sverige, och exempelvis https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se. Det är ganska fritt fram att lägga till nästan vad som helst i OSM, men om många inte gillar vad du har gjort eller att du bryter mot någon “oskriven lag”, kommer ditt arbete att raderas. Så åter igen, skynda långsamt.

Hej Msiipola,

Tack för dina svar! Vad det gäller den första delen är den inte speciellt krånglig. Jag lägger helt enkelt till en tag “wikidata” som har samma id som saken har på wikidata (som t.ex. wikidata = “Q1537948” för Viskan, https://www.openstreetmap.org/relation/8929153)). Viskan har just idet “Q1537948” på Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q1537948).

Genom att relationen här har ett wikidata-id kan wikipediasidan (som också är kopplad till wikidata) visa en trevlig bild på relationen, som en bild på Viskans sträckning på https://sv.wikipedia.org/wiki/Viskan. Eftersom det enda jag gör här är att lägga till en tag tänker jag att detta bör vara okontroversiellt (det ändrar inget hur kartan visas här och gör det lättare att visa den på andra ställen).

Den andra delen är absolut krångligare. Motivet är egentligen samma som för den första delen, att kunna visa saker som är en logisk enhet. För närvarande går det inte att t.ex. visa en karta för Högvadsån på samma sätt som i exemplet för Viskan eftersom det finns sex olika “way” som täcker delar av ån och ingen som täcker hela ån. Spontant tänker jag att det även i andra sammanhang och för applikationer kan vara bra att samla saker som logiskt (och geografiskt!) hör samman (det gör det också lättare för den som söker på ett visst namn här om den för något som täcker allt istället för bara en del). Kan jag tolka ditt svar som att det är bättre att använda relations eftersom det påverka existerande data mindre?
Vad gäller oskrivna (eller skrivna “lagar”/riktlinjer som jag inte känner till än :slight_smile: ), finns det siffror på vad som är maxstorlek på olika saker (t.ex. antalet noder för en way)? För relations ska de t.ex. inte ha mer än 300 medlemmar som jag förstår det. Av de olika forumen/grupperna/e-postlistorna vilken är den mest aktiva delen (är detta eller något av de andra alternativen bäst, tänker att det underlättar att ta upp saker på ett ställe än på tre). Finns det några oskrivna regler för vad man tar upp var?

Vad gäller ambitioner så är det inte så ambitiöst som det kanske låter. Jag tänker helt enkelt försöka lägga till data för ett vattendrag eller en väg i taget under någorlunda organiserade former (med först större och sedan mindre vattendrag/vägar och av naturliga skäl begränsat till vattendrag/artiklar som har artiklar på wikipedia, vilket bara är någorlunda stora vattendrag/vägar). Jag har inga planer (i dagsläget) på att lägga in nya koordinater.

Angående wikidata har jag ingen erfarenhet av det, och har aldrig lagt in sådant, men sett att det ibland finns.

Angående ihopknytning av vattendrag, känner jag spontant att det rätta sättet är att skapa relationer. Alternativet att “klistra ihop” vattenpolygoner känner inte jag är så bra. Förutom det skapar större polygoner, vilka kan vara jobbiga att hantera i editor, bör du även uppdatera polygonerna så att det stämmer bättre med verkligheten. Och det kan bli ett ganska stort jobb. Speciellt om du har ambitionen att täcka in större delar av Sverige. Men här kan det finnas olika synpunkter på det. Oavsett metod, tror jag det är bäst att börja med största vattendragen först.

Jag har egentligen så mycket mer att tillägga, förutom att lycka till.

Som jag nämnde finns det andra OSM-grupper. En grupp som mycket aktivt är den som finns på discord. Där får du svar väldigt snabbt, men oftast på engelska, även om det finns en svensk/skandinavisk grupp också.

Använd följande länk ifall du är intresserad att gå med:
https://discord.gg/openstreetmap

Tack för alla svar och tips Msiipola! Relationer känns absolut som helt rätt sätt att gå efter dina svar och lite mer tankeverksamhet. När det gäller t.ex. vägar kan ju samma sträcka ibland ha flera vägnummer, och det blir tokigt om man inte använder relationer.