Nový projekt mapování Společenství příležitost - New Community mapping

Dobrý den,
Česká republika potřebuje vaši pomoc!
Líbí se vám …
-Believe Veřejná doprava je důležitý, ale zanedbaná část vašeho města?
-Wish Můžete strávit méně času čekáním na autobus?
-Chceš Pomoci milionům lidí, kteří využívají městskou hromadnou dopravu, jako jsi ty v České republice každý den?

Přidejte se k nám: Odeslat jméno svého města, aby community@moovitapp.com se dozvědět více, a připojit se k revoluci teď!

The Czech republic needs your help!
Do you….
-Believe public transportation is an important but neglected part of your city?
-Wish you could spend less time waiting for the bus?
-Want to help millions of people who use public transportation like you in the Czech Republic every day?

Join us: Send your city’s name to community@moovitapp.com to find out more and join the revolution now!