Nova priložnost projekt Skupnosti kartiranje - New Community mapping

Pozdravljeni,
Slovenija potrebuje vašo pomoč!
Ali vam je …
-Believe Javni prevoz je pomemben, vendar zanemarjen del vašega mesta?
-Wish Lahko preživijo manj časa čakajo na avtobus?
-Want Pomagati milijonom ljudi, ki uporabljajo javni prevoz, kot si ti, v Sloveniji vsak dan?

Pridružite se nam: Pošljite ime vašega mesta, da community@moovitapp.com izvedeti več in se pridružite revoluciji zdaj!

Hi,
Slovenia needs your help!
Do you….
-Believe public transportation is an important but neglected part of your city?
-Wish you could spend less time waiting for the bus?
-Want to help millions of people who use public transportation like you in Slovenia every day?

Join us: Send your city’s name to community@moovitapp.com to find out more and join the revolution now!