Nova područja djelovanja

Uz izlazak nove verzije Osmand aplikacije proširili smo područje koje koristimo za izradu karti.
Tako da od nedavno na našem serveru možete naći sljedeće države(englski naziv, abecednim poretkom):
Albania, Bosnia-herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia.
Niih možete preuzeti u osm.bz2 formatu:
http://data.osm-hr.org/osmbz2/
Kao Osmand katre:
http://data.osm-hr.org/osmand/
Kao Garmin karte:
http://data.osm-hr.org/garmin/
Sve karte su svakodnevno ažurirane