Nova Bing područja

Novosti što se tiče pokrivenosti Bing satelitskim snimkama. Neka područja imaju nove snimke, ali je važnije to da su se pojavile snimke na područjima koja nisu bila pokrivena, detaljnije to su područja:
1.Pisarovina prema jugu i istoku
2.Petrinja, Sisak prema jugu i istoku, Ivanić Grad prema istoku
3.Hrvatska Dubica prema zapadu
4.Slavonski Brod
5.Varaždin prema sjeveru i istoku
6.Koprivnica
7.zapadno od Bjelovara
Ako ima područje koje smo propustili slobodno javite

Pojavila su se nova područja pokrivena sa Bing snimkama, a i neka prije pokrivena sad imaju nove snimke. Provjerite svoja područja.
Naknadno će biti ucrtano na osm-hr.org karti.

Pokrivenost ucrtana na karti.

Pokrivenost RH sa Bing satelitskim snimkama se povećala za otprilike 4800 kvadratnih kilometara.
Oko 500 na dubrovačkom području, 2000 Lika, 1000 Istra koja je sad skoro u cjelosti pokrivena, te 1300 potez Zagroje-Međimurje.
Ako uređujete to područje provjerite svoje interesne zone.
Ako uočite neko novo područje slobodno javite.