Norway - Fix inconsistent bridge and tunnel tagging

Hei Norske OSM felleskap,

Jeg returnerer til dere nå I dag med en ny type MapRoulette utfordring: Norway - Fix inconsistent bridge and tunnel tagging. Denne utfordringen baserer seg på en spesifikk romlig analyse som har identifisert innkonsekvent tagging av broer og tunneler. Vi håper at denne utfordringen vil kunne ha verdi ved å forbedre OSM kartet.
Vennligst vær oppmerksom på at at følgende situasjoner kan ha utløst de identifiserte lokasjonene:

  • Der veier krysser/overlapper elementer tagget med «jernbane» eller «vannelementer»

  • Der veier meg tagg (…,-1,1,2,…) uten tilstedeværesle av bro/tunnel tagg

  • Elementer med tagg veier som krysser demninger, vannelementer uten tilstedeværesle av tagg på bro eller tunnel.

Det er totalt 137 lokasjoner i denne utfordringen. Brukerne som utfører endringene bør benytte seg av kilder anbefalt av det lokale OSM felleskapet til valiering før en en tagg eventuelt blir lagt til. Videre er det anbefalt at brukeren i størst mulig grad også benytter seg av lokal kunnskap. Dere finner mer informasjon om utfordringsbeskrivelsen på vår Norway GitHub side.
Nøl ikke med å ta direkte kontakt med meg i tilfelle det skulle oppstå spørsmål eller uklarheter knyttet til denne MapRoulette utfordringen.

Vennlig hilsen
Salim

Ikke helt god oversettelse der, men oppgaven ser ut til å være: “Fjern layer=* der den ikke behøves”.

I had a quick look at the issues in my town (Trondheim) and it appears that several of them concern roads tagged with covered instead of tunnel.
They look correct to me.
Maybe you should add the covered tag to your list of fair use (i.e. along with bridge and tunnel tags)?

1 Like

thank you for your remark @anderfo : I will take it internally and come back to you

Hello everyone,

We cleared the challenge from “dam” open tasks - hence were removed to avoid risky situations in edits triggered by our challenge

Hello @anderfo @NKA @Wulfmorn, everyone,

Do you want me to keep this challenge open for you to edit at your convenience? or do you prefer to I archive it?