Nieuws op Tweakers (afschermen huisadressen)

uit: Nederlands kabinet gaat huisadressen in Kadaster waarschijnlijk beter afschermen - IT Pro - Nieuws - Tweakers

Het Nederlandse kabinet gaat waarschijnlijk maatregelen nemen zodat privéadressen beter worden afgeschermd in het Kadaster. De Tweede Kamer roept het kabinet daartoe op en het kabinet geeft er opvolging aan, al wordt er wel een voorwaarde gesteld.

Snap niet wat er precies bedoeld wordt met “afschermen van adressen”

Dit is de motie waar het over gaat. Het is niet heel concreet, maar het lijkt vooral te gaan over de koppeling tussen namen van personen (in dit geval eigenaren van woningen of grond) en adressen, niet over de coördinaten van adressen die we voor Openstreetmap gebruiken.

1 Like

Dank je, lijkt me niet onverstandig.
Ergens wel zot als je kijkt wat voor informatie je bij het kadaster (al dan niet tegen betaling) kunt opvragen.

Ik snap het nog niet. Willen ze alle huisadressen afschermen, of alleen de connectie tussen persoonsgegevens en huisadressen?

De connectie tussen adres en persoonsgegevens wil men afschermen. O.a. ter bemoeilijken van doxing, ongewenst huisbezoek e.d.

1 Like

Het is een spraakverwarring die er al heel lang is. Ooit was Het Kadaster bijna alleen voor de registratie van percelen en eigenaren. De kadastrale registratie.

De afgelopen ongeveer twintig jaar is de organisatie Het Kadaster er allerlei taken bij gaan doen (of bij gekregen), zoals de landelijke voorziening BAG (=> adressen in Open Street Map).

In het voorstel gaat het over de over persoons gegevens. Dat moet dan volgens mij de percelen registratie zijn. Of een ander register met persoonsgegevens.

De BAG bevat geen persoonsgegevens en valt er dan dus buiten.

1 Like