Nieuwe rondweg Oudenbosch welk wegnummer of -nummers?

Hoe komen wij er achter welke wegnummer (ref) wordt gebruikt voor de nieuwe Rondweg om Oudenbosch. Waar kan ik dit vinden.
De Pdokviewer loopt ook hopeloos achter.
Bestaat de n641 nog wel? Zie opmerking bij de rondweg. http://www.openstreetmap.org/note/697364#map=15/51.5831/4.5211&layers=N

Volgens http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/rondweg-geopend-en-de-naam-is-oudenbossche-koepelbaan-1.6406945 heet die weg N640.
Ook op https://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?t=4394 is nog wat leesvoer te zien.
Op de projectsite http://www.zuidelijkeomleggingoudenbosch.nl/ wordt de N641 ook nog genoemd.

Op die projectsite is ook het wegnummer N640 op de bewegwijzering te zien. Het is dus zeer aannemelijk dat de rondweg N640 als nummer heeft.

Voor de oude N641 in Oudenbosch zelf en tussen de rondweg en Oud Gastel is het dus niet helemaal duidelijk wat daarmee is gebeurd. Ik neem aan:

  • De oude route door Oudenbosch wordt aan de gemeente overgedragen en verliest de nummers N640 en N641.
  • De route tussen de rondweg en Oud Gastel kan N641 blijven (makkelijker voor de administratie) of het kan N640 worden (makkelijker voor de weggebruiker)

Ik heb ref=N640 verwijderd van Markt, Sint Bernaertsstraat en Bosschendijk. Is het de bedoeling dat deze wegen ook teruggezet worden op tertiary (nu secundary)? Er worden nog snelheidsbeperkende maatregelen geïmplementeerd. Deze zijn er nog niet.

De bebording op het deel tussen de rotonde N268 en de rotonde van de nieuwe rondweg is vervangen door borden met nummer N640.

http://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cab11abc9b8d44f3ac8bd256c2eda86f
hier zie tot waar in Oudenbosch de provinciale wegen lopen/liepen.
wat overeenkomt met de PDOKviewer nwbwegen wegvakken als je met knop i geactiveerd op de weg klikt zie je achtergrond informatie, ook de laatste datum dat de informatie ververst is. en ook de ref verwijzing N, dus in Oudenbosch kan nooit N640 staan, en misschien dat de aansluitende wegen ook veranderen, naar gemeentelijke wegen.

moet je dat verkeersbesluit eens lezen, wat daar verkeerd in staat benaming 461 en 460, en dat wordt goedgekeurd? Overheen gelezen.

Ja dit is de bedoeling. Deze wegen waren secundary als onderdeel van de verbinding tussen Etten-Leur en de A17 (dus de N640-N641). Nu zijn ze geen onderdeel meer van deze verbinding.

De rondweg zelf is trouwens onterecht primary gemaakt. De weg heeft namelijk een nummer in de serie N400-N999 en er is geen andere reden om er een primary van de maken. Sterker nog: de andere delen van deze verbinding zijn al secundary.

Dan kunnen we ervan uitgaan dat de N641 niet meer bestaat (in ieder geval ‘on the ground’) en de volledige route Etten-Leur tot Oud-Gastel N640 is.

Bedankt voor het meedenken.
Ik heb het aangepast.