Nieuwe officiële namen Friese plaatsen

Kunnen deze plaatsen ‘ongestraft’ omgetagd worden? … Ik wil de Friese mappers niet te veel in de weg lopen.

Dan wordt volgens mij de officiële naam
name= Dat is de naam die rendert
en de Hollandse naam
old_name= ???

name:fy wat doen we daar mee?

Voorbeeld
name= Eanjum
old_name=Anjum
name:fy vervalt als de officiële naam als de Friese naam is???

edit of name:fy=Eanjum er ook nog bij?

Oude naam Nieuwe naam
Anjum Eanjum
Augsbuurt Augsbuert-Lytsewâld
Bornwird Boarnwert
Ee Ie
Engwierum Ingwierrum
Hantumeruitburen Hantumerútbuorren
Hantumhuizen Hantumhuzen
Holwerd Holwert
Kollumerzwaag Kollumersweach
Lioessens Ljussens
Metslawier Mitselwier
Morra Moarre
Niawier Nijewier
Oosternijkerk Easternijtsjerk
Oostmahorn De Skâns-Oostmahorn
Oostrum Eastrum
Oudwoude Aldwâld
Paesens Peazens
Triemen De Trieme
Veenklooster Feankleaster
Westergeest Westergeast
Zwagerbosch Sweagerbosk
2 Likes

Het lijkt mij wel handig om ook name:nl=* toe te voegen:

name=Eanjum
old_name=Anjum
name:nl=Anjum
1 Like

Moet het dan niet zijn:

name=Eanjum
name:nl=Anjum

??

Zat ik ook aan te denken… Maar is de nl staat voor Nederland (Niet Holland) en de officiële naam is gelijk aan de Friese naam. Kom er dus niet helemaal uit.

Dan
name=Eanjum
name:fy=Eanjum
name:nl=Anjum
old_name=Anjum (dat laatste voor de duidelijkheid dat de officiële naam is aangepast ?

edit Maar is er nog wel een name:nl ? Welke naam gebruiken we in de Staatscourant? Ik neem aan Eanjum.

…en ieder uiteraard ‘lokkich nijjier’

Eanjum vast aangepast volgens bovenstaand riedeltje

edit… plus de rest aangepast naar de officiële naam met behoud van de name:nl en de old_name

De bushaltes verwijzen nog naar de old_name…maar die zijn wellicht in de praktijk nog niet aangepast?

1 Like

Dank voor het wijzigen van de namen. :slight_smile:
Graag wel de name:fy behouden (of toevoegen), ook als dit dezelfde naamgeving is als de name=* tag.

Voor old_name kan ook old_name:-2023=Anjum gebruikt worden.
Dit is ook gebruikt voor de in 2007 Fries gemaakte waterwegen (Way: ‪Jaanfeart‬ (‪844261938‬) | OpenStreetMap)

Ik vraag mij in deze situatie wel af of de Nederlandse naam (name:nl) nog wel geldig is als Anjum.
Is de Nederlandse naam nog aanwezig op de nieuw geplaatste komborden?
Zo nee, moeten we wachten dat de naam, net zoals Grouw, in ongebruik raakt en verdwijnt?
De media zal bij Anjum, als de ME weer eens opgeroepen moet worden, vanaf nu ook het dorp als Eanjum benoemen.

Helemaal duidelijk is het nog niet voor mij.
Ik vermoed na het artikel gelezen te hebben dat de Hollandse naam straks niet meer voorkomt op de komborden (zoals het kombord Mitselwier op de foto) en dus ook buiten Friesland niet gebruikt ‘mag’ worden.
Denk dus dat name:nl weg kan…

Maar up to the local mapper.

ik zie geen reden om de Nederlandse namen te verwijderen, de dorpen hebben gewoon twee namen. we gaan toch ook niet de name:carnaval wegalen als canaval voorbij is?

Dat is nu juist de vraag…
Bij Leeuwarden en Sneek bv is het duidelijk, die hebben twee namen… ook op de komborden. Maar geldt dat ook voor de aangepaste plaatsen?

Overigens hebben de administratieve grenzen nog de Hollandse namen. Even geen idee of Sebastic dat gaat aanpakken? Of kunnen we die ook gewoon wijzigen?

Sowieso niet weg, maar als de naam inderdaad is ‘vervangen’ dan name:nl=Eanjum. Net zoals bij Grou.

Ik durf niet te zeggen in hoeverre de naamswijzigingen zijn doorgevoerd.
Dit maakt het voor mij ook niet helemaal duidelijk of de name:nl=Eanjum gehanteerd wordt.

Als local neig ik zelf naar:
name=Eanjum
name:fy=Eanjum
name:nl=Eanjum
old_name:-2023=Anjum

Met een vraagteken bij de name:nl=*, afhankelijk van hoe het doorgevoerd wordt en gebruikt / opgepakt gaat worden.

name:nl=Eanjum lijkt me wel hout snijden.

Maar… 'k Heb nog niet in de Staatscourant gekeken… Eens kijken wat daar staat.

edit In Den Haag hebben ze nog nooit van Eanjum gehoord. :slight_smile:

edit 2

Voorlopig heb ik het eerder vanmiddag zo aangepast… idem de andere genoemde plaatsen.
name=Eanjum
name:fy=Eanjum
name:nl=Anjum
old_name=Anjum

Het zal in ieder geval nu renderen met de officiële naam.

Maar E de Wit… Voel je vrij om het aan te passen.

Ik heb ook even gezocht, het is een provinciaal besluit:
https://www.noardeast-fryslan.nl/nieuwsoverzicht/vanaf-1-januari-friese-plaatsnamen

Ik maak uit deze tekst op dat wijzigingen ook administratief van aard zijn en niet alleen komborden.
Op onze database zijn de implicaties dan ook ietsje groter dan ik mij realiseerde.
Alle addr:city=Anjum worden, wanneer dit doorgevoerd is in de BAG addr:city=Eanjum.
De naamgeving van de administratieve grenzen zal dus ook wijzigen, maar dat laat ik aan Sebastic over. Want er zullen ook wel weer gemeentelijke fuseringen zijn.

De eerste opzet vind ik prima zo.
Ik wacht nog even af hoe het zich uitwerkt voordat ik het aan ga passen.

1 Like

Duidelijk verhaal…
Dat betekent dus dat alle BAG adresnodes ‘moeten’ worden aangepast middels een herimport…
En dan van alle in het besluit genoemde plaatsen.

Als je het vergelijkt met een andere taal realiseer je dat dit geen logisch argument is:
In Berlijn staan ook geen borden met “Berlijn”, name:nl halen we daar ook niet weg.

Als na verloop van tijd de oude Nederlandse naam uit gebruik raakt kan deze weggehaald/aangepast worden

3 Likes

… er is nog niets verwijderd… juist omdat ik er niet achter kom hoe het precies zit.
Alleen name= is aangepast conform het besluit en old_name toegevoegd.
Aan old_name twijfel ik nu ook.
Omdat met de datum van intrede te doen lijkt me inderdaad beter.

Het ‘moet’ gewoon correct aangepast worden.
Ben dus benieuwd of de komborden ook tweetalig worden zoals bij Sneek- Snits.

'k Zie dat de adresnodes in de BAG viewer ook al zijn bijgewerkt… Tenminste in Eanjum.
Nu dus nog in OSM…

De adresnodes kun je gemakkelijk aanpassen met een Overpass-query. Dus eerst alle addr:city=Anjum zoeken en dan aanpassen naar addr:city=Eanjum. En dat ook voor de andere plaatsnamen.

De namen op de woonplaatsgrenzen (admin_level=10) moeten dan ook worden aangepast. Daar zou ik dezelfde name-tags aanhouden als op de place-nodes.

1 Like

De BAG is leading voor de name tag van woonplaatsgrenzen. Daar worden al Friese namen gebruikt (name is gelijk aan name:fy), maar ook Nederlandse (name is anders dan name:fy).

Nu het in de BAG is doorgevoerd gelijk begonnen met Eanjum.
Dat is inderdaad zo gepiept met een Overpass-query

Als de BAG leading is kan de naam dus ook gelijk gewijzigd worden voor de woonplaatsgrens.
Wel heb ik aan de woonplaatsgrens de tag “old_name:-2023=Anjum” toegevoegd

Changeset voor Eanjum:

De woonplaatsgrenzen worden elke maand geupdate m.b.v. de extracts van de 8e van de maand, je kan dus ook even wachten tot de later deze maand.

Wat old_name met range betreft is dat nodeloos complex wat data consumers betreft, de key hoort geen value te bevatten wat geinterpreteerd dient te worden. name:nl is een betere keus voor de (oude) Nederlandse naam.

1 Like

Als koppige Fries ben ik gewoon door gegaan.

  • Alle gewijzigde addr:city van de BAG zitten er in
  • Alle woonplaatsgrens naamgevingen zijn bijgewerkt

old_name is weggelaten, geen zin in een ellenlang debat.

2 Likes