Niemiecki urzad ( DLR) udostepnia zdjecia satelitarne

DLR ( Deutsche Luft und Raumfahrtbehörde) udostepnia swoje zasoby zdjec na licencji CC-BY:

http://www.dlr.de/blogs/en/desktopdefault.aspx/tabid-5921/9755_read-503/