Network=* w remizach?

Czy używanie tagu network=Ochotnicza Straż Pożarna w przypadku nanoszenia remiz OSP jest poprawne. Wiki krzyczy, że Key:network nie można stosować do obszarów.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Tag:amenity%3Dfire_station
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:network

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:network nie ma tego

Nie jestem przekonany do tego tagowania - co z OSP, które nie zajmują się gaszeniem pożarów (np. Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Kraków Facebook)?
Z drugiej strony co z OSP niezrzeszonymi np. w Związku OSP RP?
Obecność w KSRG zaznaczamy już tagiem ksrg=<yes/no>

Ustawa o OSP mówi:

Art. 1.

  1. Ochotnicze straże pożarne to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Ochotnicze straże pożarne są umundurowanymi, wyposażonymi
    w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Moim zdaniem ten tag (network=Ochotnicza Straż Pożarna) nie do końca wiadomo co znaczy. Po za tym OSP nie tworzą w Polsce jednej powiązanej sieci, najbliżej będzie Związek OSP RP, ale wtedy dyskutowany tag nie pasuje, no i nie wiadomo które OSP w nim są.

1 Like

+1, problemem jest tu że OSP to nie tworża network

1 Like

I tak lepiej niż kiedyś, gdy NSI zakładało wpisywanie Związku OSP w ’operator’a.