Nasjonale sykkelruter

Jeg har fått gpx-filer med de nasjonale sykkelrutene og EuroVelo-rutene fra Henrik Duus i Statens Vegvesen. Filene kan hentes her: Jottacloud mappe.

Rutene ligger inne i OSM, men det er veldig mange avvik. Kunne noen tenke seg å gjøre en jobb med å oppdatere i OSM, med gpx-filene som mal?

Det er sannsynligvis enklest å starte fra scratch, dvs. beholde relasjonen men tømme den for medlemmer. Da kommer også alt i riktig rekkefølge. Deler av rutene er ikke merket, og ikke endelig fastlagt. Da er det kanskje like greit å la ruten bare følge hovedveien, siden det kan bli forandring senere.

Hva tenker vi om å dele opp rutene i OSM på samme måte som SVV har gjort i GPX-filene?

Det ser ut som at @NKA er ganske aktiv bruker, så jeg prøver meg på en gjenoppliving av tråden her.
Jeg ser at nasjonal sykkelrute 1 mellom Namdalseid og Trondheim i OSM avviker veldig fra de offisielle rutene. Så vidt jeg kan se er NVDB, Eurovelo1 og nasjonal sykkelrute like.

Da jeg begynte arbeidet med å legge inn forslag til “ny” trasé dukket det opp ganske mange spørsmål angående beste angivelse av rute. Det virker som at den offisielle ruta er definert fra nord til sør som én linje. Hvordan løses dette best dersom det skal være mulig å navigere både sørover og nordover? Burde begge kjørefelt tagges med nasjonal sykkelrute der disse er splittet, burde vi ha separate relasjoner for nordgående og sørgående rute eller er det tilstrekkelig med en linje som veksler mellom kjørebane og gang- og sykkelvei i sørgående retning slik som NVDB?

Tips og referanser tas gjerne i mot.

1 Like

Det stemmer nok at OSM avviker en del fra de nasjonale sykkelrutene - det behøves oppdatering i OSM. (EuroVelo følger/er identiske med de Nasjonale sykkelrutene i Norge).

Jeg tenker at det er helt greit å la disse rutene enkelt og greit følge bilveiene. En syklist som følger dem vil forstå om han heller kan bruke sykkelveien som går langs veien. Unntak der det er greit å la ruten følge en sykkelvei i stedet er f.eks. dersom sykkelveien er eksplisitt skiltet for sykkelruten, dersom bilveien er forbudt eller uegnet for syklende eller dersom sykkelveien gir en god overgang fra én vei til en annen. Når det er sagt er det ikke galt å la rutene følge en sykkelvei - det er bare ofte uklart akkurat hvilken sykkelvei som skal følges.

Jeg ville ikke ha splittet sykkelrelasjonene i nordgående og sørgående. Det er komplisert nok å få én relasjon til å henge sammen. Det spiller ikke så stor rolle om nordgående og sørgående skal ha litt forskjellig vei, f.eks. ved enveiskjørte kjørebaner - bare legg inn den ene kjørebanen. Syklistene vil forstå hvilken retning man skal. Heller ingen grunn til (og ikke ønskelig) å splitte opp rundkjøringer - bare legg inn hele rundkjøringen i relasjonen, det er vanlig praksis.

Supert, jeg tenker jeg legger ut en oppdatering etter hvert, så blir det i hvert fall bedre enn i dag.

1 Like