Namn på stränder?

Se Changeset: 142648294 | OpenStreetMap där jag tog bort fråns strandway och la det på noden med leisure=bathing_place

Jag undrar hur ni andra tänker om det här. Hur vet vi vad en strand heter?

Vi har inga vettiga öppna datamängder med alla stränder med namn i Sverige vad jag vet.

Jag tycker nog att det är badplatsen som ska ha namnet. En strand är en del i en badplats, men bara en strand gör det inte till en badplats.

Det krävs väl nästan lokalkännedom för att veta vad en badplats heter/kallas. Det är ofta det inte är skyltat med namn. Ibland står det Badplats. Man kan ju kolla på kommunens hemsida, men kommuner verkar ibland bara lista sjönamnen där det finns badplatser.

1 Like

Tycker att rent konceptuellt så bör man utgå från vad som faktiskt namnges; är det badplatsen, stranden, sjön?

Och baserat på det bör det även vara möjligt att ha både en leisure=bathing_place och t.ex. en natural=beach i direkt anslutning till varandra med samma namn. Några snabbt framletade exempel där jag tycker det borde vara både en badplats och ett annat objekt med samma namn:

Funderar dock hur man ska göra där det “officiella” namnet inte matchar det som används i dagligt tal (exempel Ullfors, Tämnarån - tierp.se kallar alla som känner till det för “Ullforsbadet”). Antar att man då får jobba med övriga namntaggar (Names - OpenStreetMap Wiki)?

I praktiken tror jag dock det är relativt sällan att stränder är namngivna, oftast är det nog badplatsen.

1 Like

Jag använder namn, short_name eller local_name om det finns fler namn på ett ställe. Underlättar ju när folk söker efter det även om det inte syns på kartan.

1 Like