"name:ca" Una peça més del mosaic cultural i tècnic

Aquesta etiqueta no és només una celebració de la diversitat cultural, també és una eina tècnica essencial.
Mantenir “name:ca” és crucial per preservar la precisió lingüística al mapa, assegura evitar errors que poden sorgir al suposar l’idioma basant-se en la ubicació del consumidor de dades.
No l’esborris, és una peça més del mosaic, no una menys.

1 Like

Molt d’acord. La justificació també està recollida a Multilingual names - OpenStreetMap Wiki

A més, pel cas del català, tenim https://www.openstreetmap.cat que només mostra les etiquetes name:ca.

Per veure l’evolució de l’etiqueta → name:ca | Keys | OpenStreetMap Taginfo

2 Likes