N50 topo-import - veien videre

Wiki-sidene for N50-importen var dårlig oppdatert for status på Østlandet. Jeg har gått igjennom de kommunene som sto som ikke-fullført (de fleste) og oppdatert wikien. Den oppdaterte wikien for status er her:
Progress visualizer - N50
Topography_import_for_Norway/assignment

Flere kommuner i Innlandet, og noen innlandskommuner i Viken har en litt kaotisk import. Det er gjort en delvis import av myrer og vann (Visaman) og så har andre fulgt opp med en ufullstendig import av enkelte andre ting. Ofte er bare 20-40% av N50-importen gjort. Utfordringen da er at det i praksis er en uoverkommelig oppgave å fullføre importen. Det tar rett og slett for lang tid å sortere ut hva som mangler.

Jeg vil anbefale at disse kommunene importeres på nytt. De kommunene det gjelder har fått en kommentar i tabellen i linken ovenfor. Skriptet n50merge.py vil automatisk erstatte det meste av det som er importert tidligere, men slik at alle relasjoner henger sammen. Det tar som regel bare en dag å gjør en import.

Veiledning til importen er her: Import process

Mange må bidra om vi skal bli ferdige. Si i fra her om jeg skal generere importfiler eller kjøre n50merge.py etter “preparations”-steget i veiledningen ovenfor (om du ikke har Python). De enkleste kommunene er de som har lite mapping fra før.

1 Like

Imponerende oversikt! Men, hva betyr: “Should not be imported” her? På for eksempel Oslo, Moss og Drammen?

De kommentarene er mange år gamle tror jeg. Det var nok noen som syntes at den manuelle mappingen var god nok før importen startet. Kan sikkert utfordres, men fremdeles er det mange andre kommuner man heller kan importere.

1 Like

Ja, de kommentarene er mange år gamle. Om jeg husker rett, var det en generell skepsis mot å erstatte manuelt innlagte data dersom man ikke var helt sikker på at de importerte dataene faktisk var mer nøyaktige. Det var ikke så lett å vurdere om man bare hadde Bing-bilder med stort og varierende offset å sammenlikne med.

Mye av den gamle mappingen av arealdekke er ikke noe å rope hurra for, men nå er det jo enda mer manuelt innlagte data i disse kommunene enn den gang, og forhåpentligvis av høyere kvalitet, så det er vel tvilsomt om det er hensiktsmessig med full N50-import nå. Det mangler imidlertid mange bekker og myrer i flere av disse kommunene.

Jeg har lagt ut en ny versjon av n50osm.py med bedre støtte for bekker og elver. Programmet laster nå ned og gjør en del analyser mot NVE’s Elvenett (“Elvis”). Ca 50-75% får treff.

  • Elvenett har riktig retning på bekker og elver, så antallet som må sjekkes manuelt er sterkt redusert - som regel bare en håndfull igjen å sjekke.
  • Polygoner av elver (tidligere “riverbanks”) får waterway=river som midtlinje, som tidligere manglet.
  • Elver og bekker får navn fra SSR. Uklare koblinger genererer en FIXME-tag og en SSR_WATERWAY-node.
  • Det lages lengre lenker av elver og bekker slik at det blir tydeligere hva som er “hovedveien” i vassdragene.
  • Lengre, sammenhengende bekker og elver tas med der kommunegrensen følger et vassdrag, i stedet for de mange korte og usammenhengende segmentene som før ble generert.
  • Hovedvassdragene tagges med en hjelpetag, ELVIS, slik at de lettere kan identifiseres under arbeidet med importen (fjernes før opplasting).
  • Fosser og stryk tas med fra SSR (som node på nærmeste waterway=*) og får navn.
  • Dammer (waterway=dam), som allerede var med, får nå navn fra SSR.
  • Hele elvenettet fra NVE for kommunen kan lagres til en egen fil ved å bruke et nytt “-elvis” argument til n50osm.py. Nyttig som bakgrunn når man sjekker de siste retningene på bekker.
2 Likes

Siste versjon av n50osm.py or n50merge.py støtter import av tidligere kommuner som senere har blitt slått sammen med andre. Nyttig om deler av den sammenslåtte kommunen ikke har blitt importert. Historiske versjoner av kommuner tilbake til 2018 støttes (har kartdata).