Möte med Geodatarådet

På förekommen anledning… (se tråd om data för administrativa gränser etc)

Vi borde ge ansvariga politiker och tjänstemän en inblick i vårt arbete med OSM och framförallt vår syn på hur svensk geodata borde användas. Jag tror att Geodatarådet (http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=13969) kan vara rätt grupp att bearbeta.

Någon som vill hjälpa mig sy ihop ett informationspaket och ett diskussionsunderlag för ett möte med Geodatarådet? Vi kan dra upp riktlinjerna här på forumet eller/och IRL någonstans.