Mobiliteitsplan Tielt

(typing in Dutch, since all documentation in Dutch anyway)

Heb niet zo veel tijd atm om al deze wijzigingen te doen.
Mocht iemand verzot zijn op het toepassen van Mobiliteitsplannen op OSM:

https://tieltmobiliteit.createlli.com/nl/node/11210

(Laat gerust hier weten als je ermee begint. Stel dat ik ook eraan begin te werken dat we elkaar niet tegen werken of zo)

1 Like

Hey, ik wil gerust helpen. Kan heel wat zaken ter plaatse checken.

@Thibaultmol ik ben al enkele straten (Volderstraat, Plantinstraat, Hollebeekstraat en Wittestraat) via JOSM aan het markeren als fietsstraat. Een uitgestelde upload naar JOSM of een uitgestelde activering in OSM is wss niet mogelijk?

Ik heb daarover wat uitleg en oplossingen op mijn wiki: User:M!dgard/Delayed edit - OpenStreetMap Wiki

@M_dgard bedankt! Ik had de laatste suggestie al zelf geprobeerd, maar schrap dat dus terug :wink: Ondertussen wel al wat kunnen oefenen in JSOM waardoor het vlot kan gaan.

@Thibaultmol, wachten we tot op 16 september?

Best zeker? :+1:

1 Like

Hoe wil je het verdelen? Voorkeur voor bepaalde types van aanpassingen of eerder in zones werken?

zone Sint-Jozef aangepast

edit: ook zone stationsbuurt en stokt al bekeken

Status: meeste is nu gedaan
Veel dankzij @driesverlinden zijn werk :+1:

In het kader van deze topic. Dit lijkt met geen eenvoudige opdracht.

De ganse binnenkern is zone 30 waardoor volgende tags al aan de orde zijn voor zowat alle straten daar.

  • maxspeed=30
  • zone:maxspeed=BE:30

Daarenboven zijn heel wat straten aangeduid als fietsstraat of vallen ze binnen een fietszone.
De wet omtrent fietsstraten en -zones is echter dit jaar gewijzigd. Het besluit van 12 maart ’23 past de definitie van de fietsstraat aan. Het gaat voortaan om fietszones. Deze fietszone geldt per definitie over één of meer openbare wegen van het beginbord (F111) tot het eindebord (F113).

De wet is verschenen in het staatsblad waardoor alle fietsstraten nu dus fietszones zijn. Bestaande signalisatie kan nog even blijven maar de definities zijn dus wel al aangepast en van kracht. Een beetje jammer dat Tielt dit niet aangepast heeft in hun plan.

Artikel 2. – De definitie van de fietsstraat wordt vervangen door een beknoptere en preciezere definitie. In de eerste plaats wordt de term “fietsstraat” vervangen door het woord “fietszone”. In de nieuwe definitie wordt immers gepreciseerd dat het ook kan gaan om meerdere straten waarvan het begin en het einde worden aangegeven door verkeersborden. Er wordt telkens een begin- en een
eindebord geplaatst. In dat geval is het bijgevolg niet nodig het bord na elk kruispunt te herhalen. Daarnaast wordt de verwijzing naar de inrichting als ″fietsroute″ geschrapt, aangezien deze voorwaarde onnauwkeurig en overbodig is. Tenslotte wordt niet meer vermeld dat motorvoertuigen er mogen rijden. Deze verduidelijking is overbodig en vloeit voort uit de verkeersregels die van toepassing zijn in de fietsstraat bepaald in artikel 22novies van de wegcode.

Hoe officiële instanties dit verder praktisch invullen is mij niet duidelijk (iemand?)

Omtrent aanduiden in OpenStreetMap.

  • Het attribuut highway=* blijft onveranderd
  • de tag cyclestreet=yes dient te worden toegevoegd

De tags maxspeed=30 en overtaking:motor_vehicle=no eigenlijk ook. (En voor Tielt dit in combinatie met tag zone:maxspeed=BE:30 waar toepasselijk)

Straten waar geen motorvoertuigen toegelaten zijn kunnen ook nog als bicycle=designated worden getagd. In principe is dit nooit van toepassing op fietsstraten (je mag er expliciet geen wagens voorbijsteken wat inhoudt dat er wagens mogen rijden)

Hoe gaan wij hier nu eigenlijk mee om?

  • Dient cyclestreet niet cyclezone te worden. Iemand voorstander/ hoe wordt zoiets voorgesteld?
  • Waar we een fietsstraat hebben dienen we dan niet meteen ook alle zijstraten dusdanig aan te duiden (ook aanduiden als fietszone)?

Ik tracht gewoon efficient zaken aan te pakken vandaar mijn berichtje.
Dit benadrukt ook het belang van de mappers. Ik ben de laatste maand bezig met wat zaken in mijn regio na te gaan. Ik merk hierbij dat in Oudenburg bvb het plan (fietsstraten, zone 30) zoals op de site vermeld op heel veel plaatsen niet overeenstemt met de realiteit. Zone 30 zonder ‘einde zone 30’, ontbrekende F111 en F113, ANPR zones die gewoon niet overeenkomen met de realiteit,…

Hoe gaan we daar mee om?
Passen jullie OSM aan gebaseerd op de intenties/besluiten van de gemeentes of op de reële situatie. Ik ben alvast voorstander van het laatste. De titel laat eerder blijken dat we in dergelijke gevallen zaken eerder aanpassen aan het plan (de intentie) en niet hoe het is gebaseerd op de signalisatie die er momenteel is.

De nieuwe regels zijn duidelijk en er is geen invulling meer nodig. Er is nu expliciet een startbord en een eindbord nodig, alles daartussen is fietszone. De oude borden blijven nog even staan als overgangsmaatregel, en in de praktijk is het wat opletten om te zien of zo’n oud bord nu zonaal of niet zonaal bedoeld was.

Motorvoertuigen mogen strikt genomen wel nog andere motorvoertuigen inhalen, gewoon geen fietsers en speed pedelecs.

Omdat je het vraagt: procedure taggingvoorstellen. Maar nah, cyclestreet is wel oké zo.

Enkel de straten die in de fietszone liggen. Logisch toch?

In de regel de reële situatie, maar met wat redelijkheid erbij natuurlijk. Als er geen eindbord voor een zone staat, gaan we niet heel de gemeente of heel België als fietszone of zone 30 taggen hé.

Je kunt altijd een melding maken bij de beheerder van de weg om te proberen het te laten oplossen. Soms werkt dat zelfs.

1 Like

ok bedankt

Naar de AEDs blijft het nog lang zoeken.