Microsofts byggnadsdata?

Hej. Har någon använt sig av Microsofts projekt för byggnadsdata ( GitHub - microsoft/GlobalMLBuildingFootprints: Worldwide building footprints derived from satellite imagery )? Det är ju ett projekt som uttryckligen är gjort för OSM.
Jag fick inte plugin:et i JOSM att funka, men man kan även hämta datan från tex: UCR STAR - The UCR Spatio-temporal Active Repository

Datan baseras ju på satellitbilder och kan därmed ligga snett på en del platser. Sen har byggnadskonturerna extraherats med AI/ML. En del byggnadskroppar ser knasiga ut medan andra ser helt OK ut.

Jag vet egentligen inget om Microsofts byggnadsdata, förutom att jag sett det diskuterats tidigare, och att jag har sett några uppladdningar till osm av sådant. Jag är inte imponerad. Byggnader som inte var byggnader, felaktig form och placering. Kanske var det bara en tillfällighet att kvalitén var så dålig.

Som vanligt är det viktigt att kontrollera resultatet, det man tänker ladda upp. Placering och form mot en bakgrund som är positionskalibrerad. Om Microsofts byggnader automatisk ska hamna rätt vet inte jag.

Upplys gärna mig.

1 Like

Jag kollade lite snabbt i min hemtrakt. Byggnader med hyfsat enkelt geometri ser helt OK ut, medan mer komplexa former blir konstiga. Men på vissa platser kanske det kan snabba upp arbetsflödet i och med att man slipper rita byggnaderna för hand. Man kommer säkerligen behöva justera positionen, men det kan nog göras för alla byggnader inom ett område, inte för varje individuell byggnad.