Merkede stier i Kristiansand-området

Hei.

Jeg ønsker å få oppdatert stinettet rundt Kristiansand og tagging av disse.
Jeg ser det i Oslo-området er laget «samle»-ruter (Blåstier i Oslomarka)

Problemet i Kristiansand er at en del sommerstier ikke alltid er blåmerket, men kan også være både rød, hvit og orangemerket.
Hvordan tenker dere det er mest fornuftig å tagge og relatere dette?

En hovedrute med alle merkede stier med barnruter for hver av fargene der de ikke selv er spesifikke «løyper»?

Hvordan vil rendere håndtere en rute med en osmc:symbol eller colour som tilhører en annen med forskjellig tag?

En vanlig tagging i Norge er å legge til trailblazed=yes på stien (way’en), eller sac_scale=hiking som er også er mye mer brukt i andre land og som har bedre støtte i noen turkart-tjenester. Dette vil vise at stien er merket. Selv ville jeg ha satset på sac_scale til slikt.

Det er fullt mulig å bruke osmc:symbol til å tagge symbol og farge på merkingen, men dette er lite brukt i Norge, og det er få kart som viser symbolet.

Selv ville jeg ha unngått å bruke relasjoner. Det er lett for uerfarne (og erfarne) mappere å rote til relasjonen når man redigerer, særlig i iD, og så blir rutene feil med årene. Relasjoner for samleruter (“collections”) skal man helst unngå i OSM - Relations are not categories.

En annen nyttig tag er trail_visibility=*, som bl.a. brukes av mtbmap.no.