Maxspeed rotonde

Ik zie een rotonde buiten de bebouwde kom waar elke toevoerweg een bord max 50 heeft. De maxspeed op de rotonde staat op 50 maar volgens mij zou dit 80 moeten zijn: volgens mij is een rotonde een aparte weg met eenrichtingsverkeer in een cirkel. Er staan ook haaietanden en dat geeft ook overgang naar een andere weg aan. Dus: max 50 of max 80?

Theoretisch zal 80 de max zijn.
Praktisch gezien moet je op de meeste rotonde in Nederland niet proberen ook daadwerkelijk zo hard te rijden als je de bocht niet uit wil vliegen :wink:
Zouden ze er 50km/u zone borden geplaatst hebben is het natuurlijk wel 50, maar dat ben ik nog nooit tegengekomen rond een rotonde

50 km zone, zijn de bibeko borden, binnen de bebouwde kom borden. Soms staan ze net voor een rotonde. :wink:

Ook laat je het wel om:

Er is ook nog artikel 5 WvW
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2017-07-12#HoofdstukII_Paragraaf1_Artikel5

Rotonde, hoe rws het tekent in de NWB, elke weg loopt een kwart door de rotonde op, zo heb je soms op de rotonde 4 straatnamen.

Situatie van die rotonde waar?

50 je hebt het over

https://goo.gl/maps/XziZ2e8devE2
Is echt buiten de bebouwde kom, ik kom daar vaak

Houd dus in dat de rijbaan van twee rijstroken, two lanes, de ene rijstrook 50 km tot aan de rotonde vanaf de rotonde staat geen A1 bord, dus dan is het na een kruising 80 km, want er staat geen bord moet na kruising herhaald worden. Je moet dus met maxspeed:forward en maxspeed:backward werken om de maxspeed aan te geven op de rijbaan.
Op de rotonde blijft een moeilijke zou denken 50 km wegens de manier NWB intekent.
Maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Ik heb vrede met beide.