Max speed vrijliggende fietspaden

Na een verkenning heb ik de volgende vreemde vragen.
In een zone 60 gebied liggen van oudsher vrijliggende fietspaden. De wegen in een zone gebied hebben de maxspeed 60, maar de fietspaden niet en in de Wiki staan geen richtlijnen.
Krijgen de fietspaden nu dezelfde limiet als de zandwegen / tracks of geldt de 60 km net als in de bbk niet voor fietsen ?
Bij het napluizen van de Wiki zie ik geen vermelding van de zone 60 km gebieden, is dat express of gewoon nog niet aangepast ?

Wettelijk gelden er geen maximumsnelheden voor fietsen.

Edoch: http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=12638
Ik geloof dat je je moet houden aan de aangegeven max snelheid bij bord NL:A1, toch?
Zeker relevant bij zonebebording 30 km/u.

Hoi Ligfietser en Frank, dat gevoel had ik al, IMHO is de max snelheid van een fiets niet geregeld. Een fietpad krijgt dus ook geen limiet. De snor en bromfiets krijgen wel limieten mee voor binnen en buiten de bebouwde kom en voor fietsers gelden de limieten ook in de zone niet. Mvg

Ho… hier dus wel 30! http://goo.gl/maps/2oK9i :roll_eyes: Fietspad Kiltunnel. Meestal haal ik zonder moeite de 50 hier.

Een bord NL:A1 geldt voor alle weggebruikers, ook fietsers. Dat is nu precies waar die infopolitie link over gaat. Zonebepalingen gelden voor alle weggebruikers, dus ook fietsers.

Logisch… er staat een bord Max. 30 :wink: De discussie ging volgens mij over situaties waar geen snelheidsbeperking staat aangegeven op vrijliggende fietspaden. Ik zou het als (race)fietser jammer vinden als je op een vrijliggend fietspad naast een 30km-weg niet meer harder zou mogen rijden :laughing: Kijk… over 60 km/u hebben we het niet - dat zijn snelheden waar je als vrijetijdsfietser toch niet zo vaak aan komt :sunglasses:

Ja, de vraag is of een 30 km bord geldt voor een naastliggend fietspad.
Is al een keer besproken: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=19283
Ik zet zelf geen maxspeed op fietspaden (maar om de door Cartinus daar genoemde pragmatische redenen en niet omdat ze niet gelden).

Hoi Frank, de link was verhelderend, ik had wel even gezocht maar zonder uitslag, verkeerde term denk ik. Dat was al in 2012 waar ik ook nog aan heb bijgedragen.
Nu heb ik oude contacten geraadpleegd en het niet slechts nagevraagd maar ook uitsluitsel gekregen en de reden, einde alle discussies, alle weggebruikers, dus ook fietsen moeten de borden volgen.

Artikel 62
Weggebruikers, dus ook fietsers je rijdt tenslotte op de weg, zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden. Verkeersborden vallen onder die bepalingen.

http://opmaatmobiel.nl/index.php?cat=content&action=77049&node=2821864

Dus lijkt het mij dat het juist om de wettelijk regels op de kaart aan te brengen en de losse fietspaden wel te voorzien van de juiste limiet.

:slight_smile: Uitsluitsel is waardevol!

Maar dan toch de vraag, als een bord niet rechts van een fietspad staat maar links (aan de rechterkant van de weg) … Geldt het dan ook voor fietsers?
:expressionless:

In het onderhavige geval gaat dat niet op, de zone ,> 5 km doorsnee ligt keurig om het gebied en dat bord staat rechts in de berm conform,

‘Een bord staat tenminste buiten het profiel van vrije ruimte van de rijbaan. De afstand tussen de rand van het bord en de kant van de rijbaan dan wel de kant van de ver-harding bedraagt bij voorkeur tenminste 0,60 m en ten hoogste 3,60 m. Op wegen buiten de kom, zonder parkeer- of vluchtstrook, bedraagt de minimumafstand 1,80 m.’

Er zijn wel meer van die rare situaties, zo kom ik ook “onverplicht fietspad bord” tegen die links staan van een pad.
is dan de verharde weg onverplicht fietspad of het padje er naast.
Er is ergens een protocol waar de borden neergezet moeten worden.

edit:

http://wetten.overheid.nl/BWBV0005570/geldigheidsdatum_25-12-2013#VertalingNL

artikel 28

  1. De tekens zijn aangebracht aan de wegzijde, waarlangs het verkeer, waarop zij betrekking hebben, nadert en zijn het verkeer tegemoet gewend. De tekens mogen aan de andere zijde van de weg worden herhaald.

Zeg het maar, " aangebracht aan de wegzijde," herhaling aan andere zijde, geeft dat aan dat ze maar aan een kant mogen staan?

Misschien is wederom een infopolitie-link verhelderend. Hieruit blijkt (2010) dat het onduidelijk is! :expressionless:
Edit: Lees maar dit stukje.