Mass edit suggestion - removing operator:wikipedia:en

Hej

Jeg er igang med at validatere OSM og Wikidata/wikipedia links og i den forbindelse faldt jeg over operator:wikipedia:en som er brugt paa de fleste veje som Vejdirektoratet holder.

Tagget i sig selv operator:wikipedia:en giver ikke rigtig meget data i OSM da man kan komme frem til det samme igennem wikidata.

Er de nogen der ser noget problem i at jeg fjerner det?

Jeg vil bruge dette overpass turbo: overpass turbo og fjerne det i JOSM.

taginfo: operator:wikipedia:en | Keys | OpenStreetMap Taginfo Denmark

3 Likes

“Den der tier, samtykker”.

1 Like

If present it should be operator:wikipedia=en:Article_name

Is such tag maybe present already? If not, would it be a good idea to add it?

It is already present with the Danish Wikipedia article :slight_smile:

2 Likes

Jeg har nu udfoert denne rettelse :slight_smile:

changeset; Changeset: 146246489 | OpenStreetMap

Then this extra tag is completely pointless.

1 Like