Markeringspunten noodwachtplan

Van een nieuwe mapper (Ricovd, die reageerde op mijn welkomstbericht, het werk dus wel) kreeg ik te horen dat hij bezig was om “markeringspunten” voor een noodwachtplan op de kaart te zetten.
In deze video kun je zien wat dat noodwachtplan inhoudt.
Ik heb hem gevraagd om hier ook aan te sluiten om dat plan verder uit te werken, vooral om te zien hoe de juiste tagging kan worden bereikt.
Dat zou iets als emergency=nwp kunnen zijn, maar misschien heeft iemand al een keer iets dergelijks bij de hand gehad.

Taginfo geeft 20 pagina’s met waarden voor de emergency key.

Mij is nog onduidelijk of die markeringspunten ook fysiek in het veld aanwezig zijn (dan kunnen ze duidelijk worden gemapt en teruggevonden), of dat het om virtuele punten gaat (zoals het kruispunt van de bosweg en parkietenlaan bv). Ik heb Ricovd om nadere uitleg gevraagd.

Marc, het noodwachtplan begint bij de AED, die plaatsen worden of zijn al geimporteerd. Het noodwachtplan is hier een initiatief van sportverenigingen die onderling een “noodwachter”, IMHO een EHBO er, aanstellen die bij een calamiteit op de fiets langs en over de kortste weg naar het slachtoffer rijdt. Voor een lid van de vereniging niet echt nodig, maar voor een aangezochte of ingehuurde kracht is een routeplan, op papier of digitaal een uitkomst. Mijn eerste idee was, het lijkt op de verzamelpunten, die ook nauwelijks gemapt worden, maar het is een nieuw plan dat de AED sneller bij de patient brengt, dat is een goeie :=)

De bedoeling van mijn POI’s is inderdaad om het voor de trainers makkelijker / duidelijker te maken waar de AED naar toe moet worden gebracht. Dit gebeurt vanuit het clubhuis met een mountainbike. De AED heeft dus als vaste positie ons clubhuis en in noodgevallen moet hij zo snel mogelijk naar de juiste locatie worden gebracht. Wanneer een trainer op zijn smartphone kan zien waar hij zich bevindt en wat de dichtsbijzijnde vastgestelde locatie is kan hij dat goed doorgeven. Niet iedere trainer kan dat vanuit het hoofd of met behulp van een kaartje.
Graag jullie adviezen

Zie ook deze site: http://noodwacht.robgoud.nl/

Marc, hierbij geldt ook neem ik aan: What’s not on the ground is not on the map!
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=53180