MapRoulette challenges for Ukraine

Hi again,

This is Andrew from Apple’s Maps team. We did some mapping on road issues a while ago in Ukraine (https://github.com/osmlab/appledata/issues/19) and recently used our Atlas data analysis tool (https://github.com/osmlab/atlas) to look for a few types of potential issues, such as roads with sharp angles, overlapping roads, buildings that intersect roads, and highway link roads that don’t match the classification of nearby roads.

I posted the results of those checks on MapRoulette, a tool that lets you go through potential issues one by one and either correct them or indicate they are not a problem. I wanted to let you know they are available in case others wanted to try fixing some of them — I also plan to go through some of them myself.

In MapRoulette you can either pick a random task to fix or click on a specific one. If you want to do tasks around a certain location, such as somewhere you are familiar with, you can click “more options” then “load tasks by proximity.”

The checks are:

Let me know if you have any questions or feedback.

Thank you,

Andrew

Переклад

Привіт ще раз,

Це Ендрю з команди Apple Maps. Ми вже виправляли деякі проблеми з дорожньою мережею в Україні раніше (https://github.com/osmlab/appledata/issues/19) і цього разу ми скористались нашим інструментом для аналізу даних Atlas (https://github.com/osmlab/atlas) для пошуку потенційних проблем, таких як дороги з гострими кутами, дороги що накладаються одна на іншу, дороги що перетинають контури будівель, а також з’їзди на/з автомагістралей, що не збігаються з класом основної дороги чи дотичними дорогами.

Я опублікував результати цих перевірок на MapRoulette. MapRoulette – інструмент, який дозволяє подивитись на потенційні проблеми по черзі та або виправити їх або вказати, що вони не є проблемами. Результати перевірок доступні для всіх хто бажає долучитись до їх виправлення - я також планую подивитись на деякі з них сам.

На MapRoulette ви можете доручити сервісу показати вам випадкове завдання для виправлення, або вибрати завдання самостійно. Якщо ви бажаєте подивитись на завдання в певній локації, з якою ви добре знайомі, оберіть “more options” (додаткові параметри) а потім “load tasks by proximity.” (завантажити завдання поруч).

Ви можете подивитись:

Якщо у вас є запитання або поради – дайте мені знати.

Дякую,

Ендрю

Thanks andygol!

Hello all,

The first checks were popular, so I created a few more in case anyone is interested. They are more related to roads being connected or not, and routing issues, such as places where you can route in but not route out of (usually due to one ways or missing connections), roads that are very close to each other but not connected, roads that cross but aren’t connected, and more. Here they are:

Ukraine Sink Islands and Impossible Routing: https://maproulette.org/challenge/3986
Ukraine Sharp Angle Roads #2: https://maproulette.org/challenge/3987
Ukraine Incorrect or Mistagged Roundabout: https://maproulette.org/challenge/3989
Ukraine Crossing Ways: https://maproulette.org/challenge/3990
Ukraine Connectivity Check (roads that are not connected but very close to each other): https://maproulette.org/challenge/3991

Thanks, and let me know if you have any questions. I have attempted an automatic translation below:

Привіт всім,

Перші перевірки були популярні, тому я створив ще кілька, якщо хтось зацікавлений. Вони більше стосуються доріг, чи з’єднані вони або ж ні, а також проблем, пов’язаних з маршрутизацією, таких як місця, куди ви можете прокласти маршрут, але не можете створити маршрут від них (зазвичай через односторонній рух або відсутнє з’єднання), дороги, які дуже близько одна до іншої, але не з’єднані, дороги, які перетинають друг друга, але не мають спільної точки, і багато іншого. Ось вони:

України, сегменти відірвані від дорожньої мережі в та неможлива маршрутизація: https://maproulette.org/challenge/3986
Україна, дороги з гострими кутами # 2: https://maproulette.org/challenge/3987
Україна, некоректний круговий рух: https://maproulette.org/challenge/3989
Україна, перетин шляхів: https://maproulette.org/challenge/3990
Україна, перевірка з’єднання доріг (дороги, які не з’єднанні, але дуже близькі одина до іншої): https://maproulette.org/challenge/3991

Дякую, і дайте мені знати, якщо у вас виникли запитання.

Привіт всім,

Я оновив декілька проблем. Поглянь:

Недійсні обмеження повороту в Україні: https://maproulette.org/challenge/9825
Українські неправильні обходи: https://maproulette.org/challenge/9824
Лінії, що перекриваються в Україні: https://maproulette.org/challenge/9816
Українські перехрестя з будівництвом доріг: https://maproulette.org/challenge/9818

Спасибі, Ендрю

//

Hi everyone,

I’ve updated a few of the challenges. Take a look:

Ukraine Invalid Turn Restrictions: https://maproulette.org/challenge/9825
Ukraine Malformed Roundabouts: https://maproulette.org/challenge/9824
Ukraine Overlapping Lines: https://maproulette.org/challenge/9816
Ukraine Building-Road Intersections: https://maproulette.org/challenge/9818

Thanks,
Andrew

Автоматичний переклад нижче:

Hello again,

I have updated the challenges, and put them on a single project page so they are easier to find. I also added a new one, adjoining roads where the road names are similar to each other but not exactly the same.

Here is the list of the challenges. I hope they are useful (and fun), and please let me know if you have any questions or feedback.

https://maproulette.org/browse/projects/38879

Thanks,

Andrew

///

Привіт знову,

Я оновив проблеми та розмістив їх на одній сторінці проекту, щоб їх було легше знайти. Я також додав нову, прилеглу доріг, де назви доріг схожі між собою, але не зовсім однакові.

Ось перелік викликів. Я сподіваюся, що вони корисні (і цікаві), і, будь ласка, повідомте мене, якщо у вас є запитання чи відгуки.

https://maproulette.org/browse/projects/38879

Спасибі,

Андрій

Привіт усім. Нещодавно ми опублікували два нові завдання MapRoulette: лінії, що перетинають водойми (такі як озера та річки) та лінії, що перетинають океани та моря для регіону Росії та України. До них належать будівлі та дороги, які перетинають водні полігони.

Якщо ви віддаєте перевагу, ви можете натиснути конкретну проблему, а потім показати проблеми, що знаходяться поблизу.

Ось два виклики:

Водні тіла: https://maproulette.org/browse/challenges/13532
Океани та моря: https://maproulette.org/browse/challenges/13533

Hello everyone. We recently posted two new MapRoulette challenges: lines crossing waterbodies (such as lakes and rivers) and lines crossing oceans and seas for the Russia and Ukraine region. These include buildings and roads that cross the water polygons.

If you prefer you can click on a specific issue and then show the nearby challenges around that one.

Here are the two challenges:

Waterbodies: https://maproulette.org/browse/challenges/13532
Oceans and seas: https://maproulette.org/browse/challenges/13533

Hi everybody, this is Andrew from Apple. I just updated the MapRoulette challenges again with new data from OSM: https://maproulette.org/browse/projects/38879

Specifically the updated checks are:

Overlapping Ways
Crossing Roads
Connectivity Check
Floating/Disconnected Roads

Thanks!

Привіт усім, це Андрій з Apple. Я щойно оновив виклики MapRoulette новими даними з OSM: https://maproulette.org/browse/projects/38879

Зокрема, оновлені чеки:

Перекриваються способи
Перетинання доріг
Перевірка підключення
Плаваючі/роз’єднані дороги

Спасибі!