MapRoulette challenge for connecting isolated highways | Izziv MapRoulette za povezovanje izoliranih avtocest

Hi everyone,

(Below I’m including a Slovenian translation of this message, which I created using DeepL).

My team at TomTom identified some isolated highways in Slovenia, not connected to the rest of the road network. In total, we found 27 highways like this. We created a MapRoulette challenge “Connect Isolated Highways” for people interested in assessing these situations and connecting the isolated highways where needed, to improve the road network. Our editing team might also look into these tasks in a few weeks.

If you have comments or questions about this challenge, don’t hesitate to let me know.

Have a great day!

Marjan


Pozdravljeni vsi,

Moja ekipa v podjetju TomTom je v Sloveniji identificirala nekaj izoliranih avtocest, ki niso povezane s preostalim cestnim omrežjem. Skupaj smo našli 27 takšnih avtocest. Ustvarili smo izziv MapRoulette “Connect Isolated Highways” za ljudi, ki jih zanima ocenjevanje teh razmer in povezovanje izoliranih avtocest, kjer je to potrebno, da bi izboljšali cestno omrežje. V nekaj tednih bo te naloge morda preučila tudi naša ekipa za urejanje.

Če imate pripombe ali vprašanja v zvezi s tem izzivom, jih lahko delite z nami.

Prijeten dan!

Marjan

1 Like

Hi everyone,

I noticed that currently only 6 tasks remain in this challenge, so I wanted to pop in and say thank you for your edits! We appreciate the help. If you have any comments about the challenge, or suggestions for other map issues we could look into in Slovenia, feel free to let me know.

Have a great week!
Marjan


Pozdravljeni vsi,

Opazil sem, da je v tem izzivu trenutno le še 6 nalog, zato sem se vam želel zahvaliti za vaše urejanje! Cenimo vašo pomoč. Če imate kakršne koli pripombe glede izziva ali predloge za druge težave z zemljevidi, ki bi jih lahko preučili v Sloveniji, mi jih lahko sporočite.

Želim vam lep teden!
Marjan