Mapping af Kollegier i DK

Hvordan vil den bedste mapping være for Kollegier i DK?

Jeg har set på buidling=dormitory, som skal sættes på bygninger, som er tilknyttet et fakultet/universitet, men hvad med hele områder, hvor flere bygninger er samlet og hvor flere forskellige uddannelser deles?

Er det nok at markere området med landuse=residential og name=* eller hvordan gøres det bedst?

I eksempelvis Århus ligger en del kollegier, som er spredt ud over byen. De huser mange forskellige uddannelser, og har ofte samlet deres tøjvask og andre centrale dele i separate bygninger.

Som jeg ser det er løsningen landuse=residential mest nærliggende, men jeg kan godt være i tvivl om ikke der er en bedre metode til at gøre det. Især fordi områderne mere virker som place=neighbourhood

Jeg har lavet denne her for Vilh. Kiers Kollegium:

Hvad mener I, eller er jeg på vej i en forkert retning?

1 Like

I denne diskussion om kollegier er der et forslag om at tilføje residential=dormitory. Måske du kunne bruge det? Altså sammen med landuse=residential. Ifølge taginfo er det godt nok en sjældenhed, men du kunne jo starte en ny trend.

1 Like