Mapowanie Łobodna (gm. Kłobuck)

Cześć wszystkim, przeglądając mapę natrafiłem na dość sporą wieś, gdzie jest naprawdę mało detali i nad którą warto by się pochylić.

https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.9262/18.9870

Brakujące nazwy ulic w większości dopisałem. Jest dużo budynków do zmapowania, ale też innych obiektów. Z ortofoto widać trochę interesujących obiektów typu szkoły, kościół, zbiorniki wodne i tereny przemysłowe, które warto by było zaznaczyć na mapie.

Powiatowy geoportal: http://mapy.powiatklobucki.pl/pls/apex/f?p=MAPA:113:::::P113_LINK_ID:451

WMS z ulicami i numerami domów:

wms:http://mapy.powiatklobucki.pl/geoserver/wms?TRANSPARENT=TRUE&LAYERS=EMUIA_ULICE,NR_PORZ_ULICE_ETYK,EMUIA_ADRESY,EMUIA_MIEJSCOWOSCI&STYLES=emuia_ulice_geoportal,emuia_nazwy_ulic_geoportal,emuia_adresy_geoportal,emuia_miejscowosci_geoportal&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}

(Co ciekawe PRG tych osi ulic nie zawiera).