Manuell vs. import fra kartverket, f.eks. fartsgrense, tettbygde strøk

Jeg tror det hadde vært en fordel med en side på wikien om hva som importeres fra kartverket og hva man må/bør legge inn manuelt. Har f.eks. liten hensikt om jeg bruker timevis på å legge inn veier dersom de uansett importeres fra kartverket med ujevne mellomrom, spesielt nå som vi i praksis har live-oppdateringer fra dem (jfr. Regjeringen.no: Gratis adressedata fornyer og forenkler og diskusjonen på mailinglisten).

For eksempel: Når og hvor skal fartsgrense på veier tagges? Importeres dette fra kartverket? Trenger man å tagge f.eks. 50 i tettbygde strøk der det ikke er noen skilting, eller er det antatt at navigasjonsprogramvare finner ut av dette? Og hva med tettbygde strøk i seg selv (områdene/polygonene) - importeres dette fra noe, eller må dette legges inn manuelt? Hvordan gjøres i så fall det best?

Har du sett denne: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import ?

Har sett den ja. Er bare usikker på hva som faktisk stemmer, eller blir gjort. Ser f.eks. på siden for N50 at eneboliger står nevnt, men eneboliger ser generelt ikke ut til å være importert i OSM. Men i siden du lenker til og “undersidene” derfra ser det ut til at det aller meste man kan tenke seg er eller skal importeres. Så da blir spørsmålet heller:

Hva skal man egentlig legge inn manuelt i OSM?

Ein fullstendig automatisk import av data er nok ikkje realistisk eller ein god måte. Er for stor kjangs for feil og manglar.

Eg brukar kun data som bakgrunn og teiknar opp alt manuelt i JOSM når det gjeld vegar. Har merka meg at det er mykje rare klassifiseringar av veg rundt om kring i landet. Her har nok kommunane eit arbeid å gjere.
Svært mange plassar er vegar til og frå gardsbruk sett som skogsveg når dei skulle vore privat veg, eller kommunal veg når det skulle vore privat veg.

Når ein ein gong har fått alle kommunale vegar og private vegar til eigedomar inn i OSM, så bør alle oppdateringar gjerast manuelt og helst med lokal kunnskap. Gjer vi ikkje dette så er heile poenget med OSM halvvegs borte.
“Offisielle” data frå Kartverket vil ofte ikkje vere 100% og då må vi vere der og rette opp, og helst rapportere om feil på http://www.rettikartet.no/ og/eller http://fiksvegdata.opentns.org/

Forståelig. Det jeg mente, var: Hva skal egentlig legges inn manuelt - uten støtte av Kartverkets data?

Sikker på dette? Kan det hende at veiene faktisk er korrekt, om enn lite intuitivt, klassifisert? Er bare nysgjerrig, det er ikke for å stille spørsmål ved din kunnskap.

Det er litt dette jeg mener: Om jeg ser at det mangler noen veier, skal jeg da legge dem inn manuelt eller skal jeg støtte meg på data fra Kartverket? Og må det i så fall samkjøres med noen andre? Som ny OSM-bidragsyter er det et hav av slike spørsmål jeg sitter med på omtrent alt jeg vil gjøre.

Antar med “manuelt” at du mener “ikke basert på data fra Kartverket” (siden automatisk import uansett ikke er lurt, som du sier). Hva da når det kommer nye veier, eller veier endres? Er det ikke en fordel om dette er basert på Kartverkets data? Og hva med Keeping the information up to date, hvor det nevnes planer om å foreta en import og kryssjekk med jevne mellomrom?

Er ingen ting i vegen for å legge inn ting du finn manuelt. Men om du vil unngå å kaste bort tid så vil jo det å få inn Kartverket sine data vere det fyrste vi må få til.
Med manuelt så meinte eg at ein ikkje brukar script osv som gjer jobben automatisk. Om du hentar ut data og konverterer dei for så å gå gjennom dette manuelt i JOSM før opplasting så er jo dette greit.
Er berre viktig at slik import vert gjort skikkeleg så ein ikkje får ein stor jobb med å rette opp i feil osv. Det har vel vore nokre problem med arealdekke import som var dårleg utført.

Var nokre feil i min kommune som dei skulle sjekke opp. Skogsveg er normalt brukt på vegar nytta til skogsdrift, og ikkje for veg til og frå privat eigedom og nummererte hus. Skogsvegar er normalt heller ikkje egna for køyring med personbil.
Vegen til hovudhus på ein gard vil vere privat veg dersom ikkje kommunen har ansvar for vegen. Andre vegar på garden som er teikna inn og som er brukt til drifta av garden vil då vere skogsveg.

Finn du noko som manglar og som ikkje Kartverket har i sine data så legg du dette inn etter beste evne og gir beskjed til Kartverket om feilen. Var dette som fekk meg inn i OSM. Nabolaget mitt eksisterte ikkje i Kartverket sine data endå det hadde vore bustader her i 7-8 år.

For nye vegar så er det her OSM har sin styrke. Vi kan ta turen ut og kartlegge for så å legge dette inn mykje raskare enn andre kart tenester som baserer seg på offisielle data. Ein kan så sjekke seinare om det stemmer overeins når Kartverket har oppdatert sine data. Kvaliteten på nye data frå Kartverket god. Ligg så lagt eg veit på +/- 2 meter. Jo eldre data er jo dårlegare er kvaliteten. Dette gjeld då NVDB/Elveg som vi kan bruke. FKB er svært detaljert med ikkje noko vi har lov å bruke i OSM.
Adresser er litt spesielt. Kartverket har normalt svært detaljert informasjon om kvar inngangen er og vil plassere husnummer der. Om ein finn hus/adresser som manglar i Kartveket sine data så gje dei beskjed om dette.

Okei, så litt JOSM-spørsmål nå: Si at jeg ønsker å forbedre veiene i Bergen basert på Elveg. Jeg laster inn 1201Elveg.osm fra Geir Ove Myhr sine OSM-filer inn i JOSM. Hva nå? Hvordan kan jeg enklest oppdatere OSM-dataene med dem fra Elveg, og hva bør jeg passe på? Jeg er med på hvordan jeg bruker data fra Elveg direkte, men hva gjør jeg hvis jeg vil forbedre eksisterende veier? Skal jeg erstatte dem med Elveg-veiene og kopiere over alle tags? Hva hvis jeg kun ønsker å kopiere noen tags, f.eks. alle bort sett fra maxspeed?

Vil nok vere enklaste å ta manuel retting av data så lenge det eksistere veg i OSM frå før. Dette går rimelig kjapt ved bruk av “Improve Way Accuracy mode” i JOSM
Er viktig at du har lokal kunnskap om du endrar noko som alt er i OSM. Kartverket kan som sagt vere utdatert eller feil.
Gode indikasjonar på at vegen er feil plassert er om den går gjennom husnummer. Ofte eit resultat av bruken av dårlege Bing foto.

Takk for tips. Mange av veiene i Bergen er ikke helt nøyaktige, og jeg ønsker å rette disse basert på Kartverkets data. Det slår meg som ganske tungvint om jeg skal gå gjennom hver eneste eksisterende vei med Improve Way Accurary for å rette opp i alle nodene (i praksis vil jeg jo da potensielt måtte flytte hver eneste eksisterende veinode i Bergen manuelt, og legge til minst dobbelt så mange noder som eksisterende). Vil det ikke være bedre å kopiere inn kartverkets veier direkte, kopiere over tags fra OSM-veiene, og slette OSM-veiene? Da så klart under antakelsen at veien finnes i begge datasett og i stor grad er lik, den bare er mindre nøyaktig i OSM enn i Kartverket (om veien har større endringer må det lokalkunnskap til).

Og har du tips for hvordan jeg kan spore fremgangen? Altså hvordan jeg kan vite hvilke veier jeg har endret eller ikke endret? Hadde det kanskje vært en idé å importere grenser for f.eks. postkoder eller andre mindre områder, og gjøre det på en område-for-område-basis med tydelige grenser? Jeg tenkte på å slette veiene fra Kartverket-layeren etter hvert som jeg retter dem opp i OSM, men alt blir da forgjeves om jeg av en hvilken som helst grunn må oppdatere Kartverket-dataene, da kommer jo alle veiene inn igjen.

Hvis du skal oppdatere eksisterende veier med forbedret geometri fra Kartverket kan du bruke Replace geometry i JOSM. Du må først skru på UtilsPlugin2 plugin. Jeg brukte denne på noen stier på Røros. Funket utmerket.