manglende tags ved cykelsti

Da jeg har haft lidt problemer med at lave cykelrute omkring Stenløse station med nogle kort baseret på osm undersøgte jeg hvordan det så ud i redigeringsmode i osm.
Her var der ganske rigtigt en del advarsler om at der manglede nogle tags, men det var adskillige strækninger så jeg vil blot være sikker på at jeg har forstået det korrekt før jeg ændrer, da jeg kun har redigeret meget lidt tidligere:
PS jeg bruger ID til editering

Er det korrekt forstået at det ikke er nok med et tag der siger Highway = cycleway, det er også nødvendigt at give cykler adgang? Fodgængere har fået designated men ikke cykler. Og hvis de to grupper har lige rettigheder skal de vel begge have designated og ikke kun yes
Og det er vel korrekt forstået at de grå specifikationer i “tilladt adgang” er dem der forventes under normale omstændigheder for pågældende objekt og derfor bør aktiveres?
I dette tilfælde drejer det sig om “cycle & foot path”

Jeg skal endelig oplyse at de fleste steder har det manglende tag tilsyneladende ingen negativ effekt men specielt ved krydsning af en bro syd for stationen volder det mig problemer.

venlig hilsen Erik Dam

Du sikkert selv har løst problemet forlængst eller jeg har overset at der er svaret, men jeg forsøger:

Det ER tilstrækkeligt at tildele en cykelsti tagget highway=cycleway, så det har du misforstået, ja. Men det er en meget almindelig “fejl” eller rettere overflødighed, for adgangen til en way er nemlig underforstået, implicit, default, efter skemaet https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Denmark
Her ses at der for cycleway er et implicit bicycle=designated og foot=yes.

HVIS der med fuldt overlæg er tilføjet et foot=designated behøves i princippet ikke mere, for der er jo allerede underforstået bicycle=designated; kontrolapparatet i editoren vil dog nok forlange at man så skriver om der er adskillelse på stien, segregated yes/no.

Wiki’en om cykelstier(Da) synes jeg er ganske god og skal læses, bortset fra at der mangler et ganske almindeligt blåt rundt cykelsti-skilt, men det er nok underforstået. Det er heller ikke altid kommunerne sætter skilte på (cykel)stierne. Desuden er mapperne ikke flinke til at angive hvilken skiltning eller anden kilde der ligger til grund for redigeringerne.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Cykelstivejledning

Der har været diskussioner i talk-dk om designated osv. uden jeg erindrer en konklusion. Den engelske udgave har en angivelse af at man alternativt kan lave en cykelsti, skiltet som “fællessti”, som en highway=path med div. tags på.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway

Jeg bruger kun sjældent iD fremfor JOSM, men mener alligevel at jeg se svaret må være: Nej, det er blot nogle der er til rådighed hvis man vil sætte yderligere tags på.