LM släpper flygbilder och all geodata och alla adresser!

Fram med champagnen!

"Årets kanske mest efterlängtade nyhet: Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.

#lantmäteriet"
https://community.dataportal.se/topic/674/geodata-blir-öppna-data

3 Likes

Det var inte illa! Ser särskilt fram emot höjddata!

1 Like